Obálka časopisu "Jamboree"
Emblém "Světového skautského bratrstva" Zpět na obrazové přílohy Oficiální odznak Svazu junáků skautů a skautek RČS