Oficiální odznak Svazu junáků skautů a skautek RČS
Obálka časopisu "Jamboree" Zpět na obrazové přílohy Výstava Svazu skautů na 1. světovém Jamboree