Prezident republiky přijímá hold svazových skautů
Slavnostní odznak Slovanského Jamboree 1931 Zpět na obrazové přílohy Rukopis projevu prezidenta republiky T.G.Masaryka k slovanským skautům v r. 1931 v Praze