Československé skautky na Hélské pláži
Jedna ze jsezdových pohlednic Zpět na obrazové přílohy Oficielní plaketa jugoslávského jamboree 1935