Obálka zvláštního čísla rumunského skautského časopisu, věnovaného ČSR
Oficiální plaketa jugoslávského Jamboree 1935 Zpět na obrazové přílohy titulní list "Skauta-Junáka", věnovaného Rumunsku