Skauti sbírají šatstvo pro nezaměstané
pozdrav k mezinárodnímu dni skautů Zpět na obrazové přílohy Odznak "Za čin junácký"