Příloha 19.
Závěrečný projev Sira Roberta Baden-Powella na prvém světovém Jamboree

"Brothers Scouts..."
"Bratři skauti,
jsou rozdíly mezi obyvateli světa v myšlení, v cítění, v řeči i v tělesném zjevu. Válka nám dala poznati, že chce-li některý národ vnutiti svou vůli jinému, následuje čin ten jeho zkáza. Jamboree dalo nám však poznati, že při vzájemné snášenlivosti vykvétá sympatie a soulad. Je-li to vaší vůlí, pak odejdeme odtud rozhodnuti mezi sebou i našimi hochy rozvinouti pravé bratrství, tak aby duch skautský pomáhal k štěstí i blahu celého světa a k dobré vůli mezi všemi lidmi."
"Brother Scouts, answer me. Willyou join in this endeavour?"
"Bratři skauti, odpovězte mi, vytrváte v této snaze?"
(Jako hromová ozvěna zaznělo a znovu ozvěnou se vracelo mohutné "Yes - ano", zvolané tisíci hlasy.)
"Pak Pán ať stojí při vás v tomto díle a buďte s Bohem!"
"God speed you in your work, and fare you well!"

(Překlad Jana Nováka ve "Skautu - Junáku", roč. VII, str. 166.)