Příloha 21a.
Poselství společnosti národů skautům celého světa

Hoši skauti tvoří bratrstvo skautů míru a nikoliv skautů války: ale všichni skauti celého světa musí se pustit do velkého boje, do boje, který nikdy neskončí, do boje na obranu cti jejich skautského zákona.
Společnost národů je bratrstvo národů světa, usilující o mír a nikoliv o válku; posláním společnosti národů je, aby se národy více angažovaly v boji proti společným nepřátelům humanity - utrpení, nelidskosti, nespravedlnosti, chorobám a nevědomosti - nežli v boji jednoho proti druhému.
Skautský zákon přikazuje, že všichni skauti si musí být navzájem bratry, zapomínajícími svých rozdílností v práci pro obecné blaho lidskosti - a to je také "Zákon Společnosti národů".
Eric Drummond
(generální sekretář)