Příloha 22.
Závěrečný projev světového náčelníka na 2. Jamboree r. 1924.
"I have been present at many scout parades but never have I seen scouts so wet as you are. Therefore I shall not keep you long but immediately proceed to distribute the prizes. Do not forget, howerer, that the principal thing for a scout is not to win the prizes but to make friends with the antagonist so that both may say when contest is over: we have had a good fight. This is also what the Jamboree is siming at.
I never saw the like of kindness and hospitality as I have seen it herse in Denmark, and I hope that in the days to come, when the Danisch homes will be opened to receive you, you will make your Danisch hosts feel how thenkful you are, and not only say: thank you! but that you will also be ready to show them good turns ehenver you may get an opportunity to do so.
And now: come up and get your prizes!"
"Zúčastnil jsem se mnoha skautských slavností, ale nikdy jsem neviděl skauty tak promoklé, jako jste vy. Proto vás nebudu dlouho zdržovat a přistoupím okamžitě k rozdílení cen.
Nezapomeňte ale, že hlavní věcí pro skauta není získat cenu, ale navázat přátelství se soupeřem, aby mohli oba po skončení zápasu říci: byl to hezký boj. Toto jest též cílem Jamboree:
Nikdy jsem nezažil tolik laskavosti a pohostinství, kolik jsem viděl zde v Dánsku a doufám, že v příštích dnech, kdy budou dánské domovy otevřeny, aby vás přijaly, dáte svým dánským hostitelům najevo svoji vděčnost nejen rčením: "děkuji", ale že budete připraveni prokázat jim dobré skutky, kdykoliv budete mít k tomu příležitost.
A nyní: přistupte a vezměte si své ceny!"