Příloha 38a.
Přepis projevu prezidenta republiky T. G. Masaryka
Vítám vás milí hosté, v republice a jménem republiky.
Akceptuji váš pěkný program, jak jste jej přednesli, zástupcové skautů polských u nás. Akceptuji program, že účinnou láskou ke svému národu usilujete o sblížení a sbratření lidstva: lidstvo nesmí být abstraktem, lidstvo je organizací národů a států.
Skautská metoda a taktika je vyslovena vaší prací a jménem. Snažíte se o pěkný život v přírodě; to samo sebou přináší jisté oproštění, jednoduchost, pravdivost. Zároveň anglické jméno skaut znamená, že jste rozvědčíci, že sbíráte informace, že pozorujete. Dáváte pozor na sebe a kolem sebe, ale dáváte také pozor na své bratry. Angličanům slovo skaut znamená také hodinky - prostředek a symbol přesnosti.
Smím na konec, zejména skautům našim připomenout, že jsme v naší historii měli celou řadu mužů, snažících se svým způsobem o váš program. Jmenuji alespoň lidového krále Jiříka, který držel ideál věčného míru.
Skauti slovanští a všech národů - dostůjte mužně svému programu!