IV. Padlí v zahraničních armádách
Naši bratři, hlavně vojáci a důstojníci odcházeli po Mnichovu a zejména po okupaci zbytku naší vlasti přes Polsko, Maďarsko, Jugoslavii i Rumunsko a často až přes střední východ do Francie a po její porážce do Anglie. Jiní odcházeli přes Polsko do Sovětského svazu. Všichni chtěli bojovat proti okupantům byli si vědomi, že vojsko bylo vždy nejsilnějším výrazem politického odporu národa v nejtěžších dobách.
Českoslovenští skauti tedy nebyli jen obětí, byli i mstitelé. Od prvních bojů v Polsku a ve Francii a po její porážce v období slavné bitvy o Anglii, jejíž příznivý výsledek znamenal první rozhodující zvrat ve vítězném tažení svobodných národů světa proti útlaku a násilí, byli naši letci určitý čas jedinou naší bojující jednotkou.
Naši vojáci a mezi nimi i naši junáci bojovali na všech frontách. Bojovali v severní Africe, zúčastnili se trestajících úderů na německá válečná zařízení, doprovázeli a chránili spojenecké konvoje na cestě k evropským břehům a vyhledávali německé ponorky. Po napadení Sovětského svazu a vyzbrojení našich jednotek v SSSR zúčastnili se čsl. vojáci těžkých bojů po boku vítězné Rudé armády, s kterou došli až do vlasti. Byli i mezi invazními jednotkami a došli do vlasti se spojeneckými armádami ze západu.
Naši představitelé odboje s uznáním konstatovali velký počet příslušníků československých zahraničních armád, kteří vyšli ze skautských řad. Skautská výchova se tím kvalifikovala nejlépe, neboť tak dala konkrétní výraz slovům skautského slibu "milovati vlast svou republiku Československou a sloužiti jí věrně v každé době".

531. člen 5. odd. Junáka Olomouc
Babíček Zdeněk
odešel 1939 přes Maďarsko a Francii do Anglie, kde jako letec bojoval v čsl. armádě. Byl sestřelen při náletu na Hamburg 15. 11. 41.

532. vůdce odd. Junáka v Jihlavě
Bedrník Václav
zastřelen Němci na švýcarských hranicích při pokusu o přechod hranic do Francie, kde chtěl bojovat. Podrobnosti nejsou známy.

533. člen střediska Junáka v Klatovech
Brejcha Václav
četař - stihač zřítil se v boji s letadlem do Kanálu la Manche 19. 6. 41.

534. člen 1. odd. Junáka ve Svinově
Čulda Adolf
bojoval proti fašistům na africké půdě. Zemřel krátce po návratu do vlasti na následky válečných útrap.

535. člen 2. odd. Junáka v Čáslavi.
Engländer Ivo
náhrobek
rotný, padl jako letec na Orkneyských ostrovech 1. 1. 45.

536. člen 8. odd. Junáka Plzeň
Federman Herbert
padl v boji v naší zahraniční armádě. Víc se zatím zjistit nepodařilo.

537. člen 3. odd. Junáka v Ústí n. L.
Hanzlíček Ota
stihač, později zkušební pilot, zahynul nad Německem.

538. skaut 1. odd. v Místku, později v Brně
Hapala Richard
poručík letectva přešel hranice 1939 na Těšínsku a přes Krakov odešel do Francie. Po jejím pádu přešel do Anglie, kde ve službách 3. eskadrony československé letky 311 byl sestřelen a pohřben s vojenskými poctami v Anglii.

539. skaut z Opavy
Hýtka Zdeněk, též Hýtek Zdeněk
překročil hranice na Slovensku 6. 1. 40, v Budapešti dostal na francouzském konsulátě francouzské občanství a přes Syrii se dostal do Francie. Po jejím pádu přešel do Anglie, kde vstoupil do čsl. letectva. V červnu 44 zahynul při aplikačním cvičení čsl. vojska.

540. skaut
Chalupa Jan
odešel za hranice v r. 1938. Havaroval jako letec 18. 10. 40 u železniční stanice Ely. Zemřel v nemocnici v Royslone, pohřben v Doefordu v Anglii, hrob č. 1721.

541. člen 1. odd. Junáka Frenštát p. R.
Janda Zdeněk
v leteckém
rotmistr, odešel 1939 přes Polsko, Francii do Anglie, kde byl přidělen k 311. bombardovací peruti. 12. 1. 43 se nevrátil z hlídkového letu nad Biskajským zálivem. Byl vyznamenán medailí za chrabrost a čsl. válečným křížem 1939.

542. člen 16. odd. Junáka v Brně
Kalášek Jaroslav, 1918
četař letectva odešel 1939 přes Maďarsko a Francii do Anglie. Padl jako letec jednotky AGS britského letectva v Anglii 10. 7. 44. Byl vyznamenán anglickými vyznamenáními a čsl. válečným křížem.

543. znojemský skaut, člen 14. odd. OS
Košťál Josef, nar. 1914
padl jako letec v boji nad Skotskem 29. 10. 44.

544. člen odd. Junáka v Třebíči
Krajina Emanuel
nadporučík čsl. letectva v Anglii zahynul při autohavarii 1941 na půdě Anglie.

545. člen odd. Junáka v Praze XIX
Krcha Viktor, jinde též Kroha
zahynul při letu u Malty ve Středozemním moři jako příslušník čsl. zahraniční armády 10. 12. 42.

546. sborový vůdce Junáka v Jaroměři
Kriegler Jaroslav
npor. čsl. armády přešel ilegálně hranice a přihlásil se do armády. Padl v boji v Italii. Je pochován na vojenském hřbitově v Assisi blok 10, řada D, hrob č. 2. In memoriam povýšen na štábního kapitána a vyznamenán čsl. válečným křížem 1939.

547. zástupce vůdce Junáka v Jilemnici
Kubánek Karel
na příkaz MNO přešel hranice do Polska 1939, bojoval jako letec v polském pluku. Když nacisté bombardovali letiště, stahovali se na východ a po porážce Polska chtěl pomoci Rudé armádě, a proto přešel na území obsazené SSSR. Byl zatčen a podle jedné verse odsouzen na 3 roky nucených prací za řekou Pečorou, kde koncem roku 1939 nebo počátkem 1940, zemřel. Podle druhé verse se mu podařilo utéci a padl v roce 1942. Měl hodnost četaře aspiranta a byl vyznamenán čsl. válečným křížem 1939 in memoriam.

548. člen oddílu vodních skautů v Braníku
Kulhavý Jaroslav, 1910
padl jako polní pilot anglického letectva při útoku na Německo 4. 12. 44.

549. člen Junáka v Havlíčkově Brodě
Laška Jan, 1914
nadporučík čsl. zahraniční armády zahynul jako letec nad Anglií 26. 4. 44. Dostal řadu vyznamenání francouzských, anglických i československých.

550. člen střediska Junáka Brandýs n. L.
Macháček Jiří, 1915
štkpt. čsl. armády byl sestřelen v bitvě o Anglii.

551. člen 16. odd. Junáka Brno
Mucha Miroslav, 1920
ppor. čsl. armády, npor. in memoriam padl jako letec v Anglii 13. 10. 42. V seznamu obětí z r. 1946 Mucha Jiří, příslušník čsl. zahraniční armády - padl. Neví však o něm ani Brno, ani rodné Ivančice. Ivančice tvrdí, že Jiří neexistoval. Není proto v seznamu uveden. Dr. Velen Fanderlik se ve svém článku zmiňuje však o Jiřím Muchovi. Zatím neobjasněno.

552. znojemský skaut, člen 14. odd. OS
Pavelka Ferdinand
prošel ohněm Tobruku i peklem invase. Padl měsíc před koncem války na západní frontě 15. 4. 45.

553. člen střediska Junáka v Plzni
Pavlík Karel
Činovnická legitimace
S přáteli
rotný - letec odešel přes Polsko, Francii do Anglie. Jako příslušník čsl. armády - letec, zahynul 5. 5. 42 nad Francií.

554. skaut z Uherského Hradiště
Perůtka Vladislav
jako štkpt. čsl. armády odešel 1939 za hranice přes Polsko, Francii do Anglie. Odtud 15. 7. 44 přešel do SSSR. Postupoval od Kyjeva přes Slovensko. Padl 5. 5. 45 u Nového Hrozenkova. Podle jiné zprávy padl v leteckém souboji nad Anglií. Tato druhá verse nebyla potvrzena.

555. skaut ve Švýcarsku, vnuk TGM
Revilliod Leonard
zahynul jako letec ve službách britského královského letectva 16. 8. 44.

556. člen 4. odd. Junáka v Brně, Královo Pole
Řezáč Zdeněk, 1925
letec, příslušník čsl. armády v Anglii, sestřelen v boji nad Jugoslávií v mladistvém věku.

557. skaut v Praze XII
Sevický Ladislav
v roce 1940 se vystěhoval do SSSR a padl při obraně Leningradu jako příslušník Rudé armády.

558. skaut ve Slaném, kde se učil cukrářem
Straka Jaroslav
odešel do exilu v roce 1939, bojoval u Tobruku, padl jako příslušník čsl. armády u Dunquerque 17. 11. 44. Má pomník ve svém rodišti v Blšanech u Loun.

559. vedoucí odd. Junáka v Rokycanech
Strankmüller
poručík čsl. armády, padl jako parašutista v přestřelce s německou hlídkou.

560. člen Junáka v Třebíči
Svoboda Jindřich
rotmistr čsl. armády padl jako letec čsl. armády v zahraničí 17. 1. 42 při náletu na Brémy.

561. člen Junáka v Bystřici n. P.
Svoboda Josef
sestřelen jako příslušník čsl. armády 1942 nad Paříží.

562. člen 5. odd. Junáka v Plzni - Doubravce
Šindelář Václav
četař čsl. armády odešel přes Polsko do Francie a do Anglie. Havaroval jako letec 19. 4. a jako příslušník čsl. armády byl pohřben s vojenskými poctami na vojenském hřbitově ve Skotsku.

563. člen Junáka v Jičíně
Špot Miroslav
padl za války jako letec v Anglii. Víc zatím není známo.

564. vedoucí vodních skautů Olomouc
Toušek Zdimír
byl jedním z prvních zatčených gestapem. Utekl, a přes Slovensko a Maďarsko se dostal do Afriky, bojoval u Tobruku. Později přišel do Anglie, kde bojoval v čsl. zahraničním letectvu, později přidělen k čsl. obrněné brigádě v Anglii. Odtud spolu s dalšími důstojníky přeložen do SSSR. Padl v boji o Duklu.

565. člen Junáka v Kolíně
Vaníček František
československý letec v zahraniční armádě zůstal nezvěstný. Podrobnosti se zatím nepodařilo zjistit.

566. člen Junáka v Bystřici n. P.
Vašek Rudolf, 1915
odešel přes Polsko do SSSR. Padl v bojích o Bílou Cerkev 30. 12. 43 v hodnosti rotmistra.

567. člen Junáka v Bystřici n. P.
Vrbka František, 1922
poručík čsl. armády, dělostřelec. Jako příslušník čsl. armády na západě sestřelen 14. 3. 43.

568. vedoucí oddílu Junáka Jaorměř
Zákravský Jindřich
Padl jako letec čsl. zahraniční armády při přeletu Kanálu la Manche. Dvakrát vyznamenán čsl. válečným křížem 1939.

569. člen 5. odd. Junáka v Plzni - Doubravce
Záleský Alois
rotný čsl. zahraničního letectva se stal obětí leteckého neštěstí 12. 2. 45. Pohřben v Brockwood u Londýna.

570. člen Junáka v Havlíčkově Brodě
Zimprich Stanislav, 1916
v některých dokladech též Cimprich. Sloužil v boji 12. 4. 42. Jeho portret byl použit na poštovních známkách v Anglii.

571. vedoucí oddílu Junáka ve Strážnici
Zrník Tomáš
ppor. čsl. armády, letec. Dne 23. 9. 43 se zřítil do moře při návratu z letu nad Paříží.