Ivančena

Přílohy
Historie Ivančeny začala jednoho sychravého podzimního dne, kdy vlhkými opuštěnými lesy vystupovala skupina chlapců - skautů k Lysé hoře. Myslela na budoucnost a připomínala si nedávnou minulost. Tehdy se rozhodla vztyčit na hřebenu Ivančeny, poblíž tábořiště někdejší Slezské lesní školy u Chladné vody kříž. Byl opatřen nápisem:
"Tento kříž postavila 6. října 1946 oddílová rada 30. oddílu Junáka v Ostravě na paměť skautského vůdce Vládi Čermáka a roverů Vládi Pacha, Oty Kleina, Milana Rottera a Quida Němce, kteří byli na sklonku války, na svátek sv. Jiří, patrona skautů celého světa, zastřeleni 24. dubna 1945 v Polském Těšíně gestapem.
Přiložte kámen na jejich mohylu!"
Od té doby kámen ke kameni narůstala mohyla. Kameny kladli nejen skauti a celé junácké oddíly, ale i turisté, trampi, lesní dělníci, lesníci. Mohyla mohutněla, bylo nutno ji přestavět v mohutné hradby. Nový kříž na mohylu vynesla v roce 1963 trampská osada Žlutý květ. Vždy ve výročí tragedie, v sobotu nebo neděli nejbližší 24. dubnu se scházely u mohyly junácké oddíly, po zákazu Junáka oddíly turistické a od roku 1961 hlavně trampové. Počátkem let sedmdesátých až asi do jejich poloviny uctívali památku obětí pionýři z iniciativy severomoravské krajské rady PO. Vždy přesně v poledne všechno ztichne a skupina trampů za doprovodu kytar zpívá: "Vlajka vzhůru letí..."
Co předcházelo:
Psal se rok 1938, kdy Beckovo Polsko okupuje naše Těšínsko. Z junáckých řad za pomoci a vedení důstojníků a vojáků roste Slezská legie, jejímiž příslušníky byli již Vláďa Čermák a Vláďa Pach, junáci 1. oddílu Ostrava. Organisace však byla odhalena a došlo k zatýkání. Po obsazení Slezska Němci dostaly se protokoly do rukou gestapa. Vedoucí činitelé byli dílem zatčeni, dílem odešli za hranice, a proto vedení přejímá devatenáctiletý skautský vůdce Vláďa Čermák.
Již v červnu 1939 organisují ostravští junáci přechody Beskydami do zahraničí. Lesníci jim ukazují horské stezky a chalupy pro úkryt. Od roku 1940 navazují styk s odbojem, formují se partyzánské čety v Kozlovicích a ve Vratimově. V roce 1943 má již tato ilegální organisace asi 400 spolehlivých členů. Opatřuje léčiva, obvazový materiál, mapy a konservy a dopravuje do Beskyd. Dne 13. 11. 1943 byl přijat pro organisaci název
Odboj slezských junáků
pro další práci, které se účastní i nečlenové Junáka, likvidovaného nacisty v roce 1940. Jsou to hlavně spojky s partyzány, členy ilegálních organisací KSČ, se skupinami, které obstarávaly falešné doklady i ilegálními skupinami na šachtách a v závodech.
Na počátku roku 1945 se připravují na konečnou fázi boje. Opatřují zbraně. Na schůzce na tábořišti slezských junáků 31. 3. 45 stanoven další postup boje proti okupantům. Čermák s Pachem se pak vydávají dále do hor domluvit společný postup s partyzány. Zde se dohodlo, že všichni členové budou přesunuti 6. 4. 45 do hor, kam budou dopraveny i zbraně. Do Ostravy se vrací až 2. 4. 45.
Zradou konfidenta, který se vetřel do řad odbojové skupiny, byl zatčen přímo na ulici v úterý 3. 4. 45 Milan Rotter a v noci nato obklíčen gestapem Čermákův dům. Ještě v noci bylo zatčeno 12 lidí včetně Čermákových rodičů. Během týdne bylo zatčeno celkem 85 členů odboje slezských junáků.
V pondělí 30. 4. 45 hlásí v 16 hodin skautská hlídka sovětské tanky na frýdlantském mostě. Sláva Rudé armádě! Ostrava je osvobozena a junáci pomáhají ze všech sil. V Heřmanicích přepadli a zneškodnili kulometnou posici. Zvlášť se vyznamenal sedmnáctiletý junák br. Hanzelka a dostalo se mu uznání sovětských velitelů. Dvě rojnice, které vytvořili junáci, postupují v prvém sledu s Rudou armádou až do Karviné.
Pátrání po zatčených začíná. Dvacet lidí z Čermákovy skupiny Odboje slezských junáků však ve vězení krajského soudu schází. Byli odvezeni spoutáni s rukama za zády do Polského Těšína koncem dubna 45. Otec Vládi Pacha se vypravuje do Těšína. Je 8. května a vlaky nejezdí. A v Těšíně je poprvé vysloveno slovo "mrtvi". Bylo zde šílené vraždění v posledních dnech války. Hromadných hrobů na Těšínsku bylo více. Dne 14. 6. 45 se začíná kopat na starém židovském hřbitově. Zde leželi zavraždění v mělkých hrobech. Mrtvoly jsou oblepeny hlínou a šaty jsou nejlepším zjišťovacím vodítkem. Kulka, střelená do týla, vyrvala totiž většině oči a znetvořila obličeje. Mnohé mrtvoly jsou zkroucené, jako by za živa zasypány ještě zápasily se smrtí.
Pátrání končí - zavražděni!
Československé vlajky vlají v Polsku.
Je 17. června 1945. Do Polského Těšína pochoduje útvar československých junáků s rozvinutými vlajkami, s nimi jdou pozůstalí, přátelé a spolubojovníci. Docházejí k ohromnému společnému hrobu, kolem něhož leží pestrá obruba věnců a kytic. Na jeho dně leží 81 prostých černých rakví Poláků a Čechů, kteří zahynuli společně rukou stejného vraha. Pláč matek zní letním vzduchem a vítr jej roznáší po hřbitově. Vlajky se sklánějí a salvy čestné roty vzdávají poslední poctu. Vojenská auta pak převážejí mrtvé na rodnou půdu. Ostrava chystá obětem nacismu slavný státní pohřeb.
Vrátili se: Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Ota Klein, Milan Rotter, - Quido Němec zůstal zatím za hranicemi. Dále se vrátili: Alfred Kraut, Josef Gebauer, Jaromír Kroupa, Vladimír Bílek, Kozlovský, Vladimír Pitka, Zdeněk Novák, Jak Schindler, Bohumil Ziznar - na polské straně zatím zůstali J. Kmošťák, Šugarek, Garbulínský a dva dosud nezjištění, z nichž jeden je snad Quido Němec.
Sirény znějí Ostravou. Je 24. 6. 1945 - právě dva měsíce, co byli zavražděni. Na náměstí před Novou radnicí se řadí početný smuteční průvod. Jsou zde představitelé národních výborů, pozůstalí, čestná vojenská četa, legionáři, školy a všechny ostravské junácké oddíly. Nad řadami věnců a děvčaty v národních krojích naříkají sirény ostravských závodů. Čtyřicet pět tisíc lidí se loučí s hrdiny národního odboje. Před ostravským krematoriem je na schodišti katafalk s patnácti urnami. Junáčtí činovníci stojí kolem katafalku čestnou stráž.