II. Oběti koncentračních táborů a věznic
Je překvapující, jak vysoké procento činných a žel i padlých v odboji měl Junák - organisace dětí a mládeže, v níž měla více než 80 % členstva mládež, školou povinná a jen méně než 20 % byli členové starší 15 let, činovníky v to počítaje.
Je pravdou, že řada našich obětí byla současně sokoly, komunisty, důstojníky československé armády, členy studentských organisací, stejně jako naopak na příklad členy Odboje slezských skautů na Ostravsku byli i nečlenové Junáka.
Jen velmi těžko se shromažďoval a ověřoval dochovaný písemný materiál. Mnoho cenných dokumentů a zpráv se nezachovalo. A za těch čtyřicet a více let mnoho bratří odešlo k Otcům, přestěhovalo se a prostě se neozvalo. Však také aktéři a pamětníci těžkých let nacistické okupace dosáhli již převážně důchodového věku a jejich paměť ovlivňuje vedle rušného života a převratných událostí často faktor hlavní: aetas.
Stručné a namnoze suché údaje jsou jistě neúměrné prožitým strastem a utrpení a v žádném případě nejsou úměrné významu jednotlivce či jeho podílu na celkovém odbojovém dění. Záměrem bylo uvést u každé oběti jen pár slov hlavních údajů, aby aspoň ve smrti si byli všichni rovni. I tak se u některých případů nepodařilo zjistit ani všechny hlavní údaje, ba ani celé jméno.

201. vedoucí 8. odd. Junáka v Plzni
Adel Hanuš
zahynul v KT Oranienburg.

202. činovník Junáka v Hlinsku
Akrman Jaroslav
člen ilegální organisace, zatčen 1941 - nevrátil se.

203. člen Junáka v Kolíně
Aschermann František
umučen z důvodu rasové nenávisti.

204. zakladatel skautů DTJ v Přerově
Bajer Josef, 1888
zatčen pro odbojovou činnost 1940, umučen v Oswiecimi 26. 3. 42.

205. člen 22. odd. Junáka v Praze 1, rover
Ball Milan, 1921
umučen z důvodu rasové nenávisti v KT s celou rodinou.

206. činovník Junáka v Kouřimi
Balvín Josef
umučen v Terezíně pro svou politickou činnost 15. 2. 45.

207. člen Junáka v Kouřimi
Balvín Karel
zemřel 14. 6. 44 ve věznici Ludwigshafen v Německu.

208. člen Junáka Slaný
Bárta Jaroslav
člen roverské odbojové skupiny Modrý kruh - EMKA, umučen v KT Oswiecim.

209. člen 1. odd. Junáka v Krnově
Bartoš Milan, 1927
v červnu 1944 přešel na Slovensko a chtěl se dostat na frontu. Zatčen slovenským četníkem a předán Gestapu. Vězněn na Slovensku a v Uh. Hradišti do konce 1944. Pak poslán transportem do kounicových kolejí a odtud do KT Flossenburg, kde zemřel vysílením na úplavici po osvobození 10. 5. 45.

210. člen Junáka v Plzni
Beck Erna, 1916
umučen z důvodů rasové nenávisti.

211. skaut v Bzenci a Uh. Hradišti
Beneš Milan
zatčen 1941, zemřel 7. 3. 42 v KT Mauthausen.

212. skaut - rover, knihovník střediska Junáka v Kojetíně umučen v KT z důvodu rasové nenávisti 1942.

213. skautský vůdce za světové války, člen SPJ Benešov
Blán Rudolf
jako učitel židovské školy v Benešově odvlečen nacisty a umučen v KT.

214. členka 16. odd. skautek Praha
Blattnerová Marie
umučena z důvodu rasové nenávisti.

215. členka 2. odd. skautek Praha
Brodová Hana
umučena z důvodu rasové nenávisti.

216. člen 88. OS klubu Brno
Brousil Rudolf, IngC, 1918
odsouzen jako člen Obrany národa na 10 let. Zemřel podvýživou ve vězení Wohlau 7. 11. 42. Dle jiných v Ludwigsburgu.

217. člen 45. odd. junák Praha
Burg Jan
odvlečen do Terezína z důvodu rasové nenávisti. Víc není známo.

218. člen Junáka v Lipníku n. B.
Cagš Lubomír IngC
byl činný v odboji. Zatčen 13. 11. 41, umučen 6. 9. 42 v Oswiecimi.

219. skaut ze Ždánic, okrskový velitel Uh. Hradiště
Cenek Emil, 1887
pro odbojovou činnost zatčen, zemřel ve věznici Gollnově 28. 5. 43 vysílením.

220. člen Junáka v Hranicích
Čech Jan, rtm.
zapojen do Obrany národa, zatčen Gestapem, odsouzen na 12 let. Zemřel v káznici v Kasselu 31. 8. 43.

221. předseda SPJ v Chrudimi
Červenka Antonín
ředitel OA, umučen, nebo popraven v KT.

222. ved. 2. odd. skautek ve Svinově
Čudová Ludmila
umučena po měsíci v Oswiecimi. Její manžel popraven za pomoc parašutistovi br. Fr. Ryšovi v Brně.

223. člen Junáka v Trešti
Dbalý Josef, 1924
zemřel v KT Oswiecim 1943.

224. člen Junáka - rover z Dvora Králové
Dintar Jaroslav
zemřel na následky útrap ve vězení v KT Dachau a Mohuči 24. 2. 45. Podle jiného pramene až 20. 5. 45.

225. člen Junáka v Hodoníně
Dobrovolský Jaroslav
zahynul v KT. Bližší není známo.

226. člen střediska Junáka Brno
Dunaj Stanislav
přinesl oběť života. Svědčí o tom Junácký kříž za vlast 1939 - 45, přiznaný in memoriam. Nepodařilo se zjistit, jak položil svůj život za vlast. Ani bří., ani ČSPB ani MěNV v Brně nepřinesli jasno.

227. člen 22. odd. Junáka Praha
Eben Pavel, 1926
zahynul v KT.

228. prošel od Vlčete všemi skautskými funkcemi až po vůdce Vlčat v Brandýse n. L.
Eisenšiml Miloslav
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

229. členka dívčího oddílu skautek v Brandýse n. L.
Eisenšimlová Edita
umučena v KT z důvodu rasové nenávisti.

230. člen Junáka v Kolíně
Engel Leon
umučen z důvodu rasové nenávisti.

231. členka Junáka v Kolíně
Englová Eva
umučena z důvodu rasové nenávisti.

232. člen 1. odd. Junáka v Rokycanech
Fantl Jiří
umučen z důvodu rasové nenávisti.

233. skaut v Praze XII
Fantl Pavel
umučen s celou rodinou v plynové komoře v Oswiecimi.

234. skaut v Praze XII
Fantl Rudolf
umučen po nesmírných útrapách. Oběšen v Terezíně pro ilegální dopisy.

235. Vlče v Plzni
Fantl Viktor
umučen z důvodů rasové nenávisti.

236. členka 16. dívčího odd. Junáka v Praze
Fantlová - Rinerová Marie
umučena z důvodu rasové nenávisti.

237. člen Junáka v Kolíně
Feder Eugen
umučen z důvodu rasové nenávisti.

238. členka junáckého dívčího oddílu v Klatovech
Feiglová Věra
umučena z důvodu rasové nenávisti.

239. rádce 1. odd. Junáka v Tišňově
Fiala Jaroslav
člen 3. úderné roty gen. Luži zatčen pro odbojovou činnost 29. 11. 44, vězněn, převezen do Norimberka, kde 10. 3. 45 umírá.

240. člen Junáka ve Zlíně a Holešově
Filip Miroslav, 1923
byl činný v odboji. Zemřel na následky věznění a týrání v koncentračním táboře 22. 12. 47.

241. člen 8. odd. Junáka Plzeň
Fischer Bedřich
umučen z důvodu rasové nenávisti.

242. skaut - rover v Jičíně
Fischer Josef, 1916
umučen v KT Oswiecim 20. 1. 43 z důvodu rasové nenávisti.

243. členka 11. odd. skautek Praha, absolventka dívčí LŠ
Fischerová Jiřina
zatčena gestapem - nevrátila se. Víc není známo.

244. vůdkyně 11. dívčího oddílu Praha
Fischerová Lola
umučena z důvodu rasové nenávisti.

245. členka 11. odd. skautek Praha, absolventka 1. LŠ 1926
Fischerová Věra
pracovala v domácím odboji jako komunistka. Byla zatčena a zahynula ve vězení.

246. člen Junáka v Zábřehu
Fišnar Oldřich
zatčen gestapem a víc se nevrátil.

247. rover 22. odd. Junáka Praha 1
Flusser Jiří
umučen s celou rodinou v KT z důvodu rasové nenávisti.

248. rover 22. odd. Junáka v Praze 1.
Flusser Milan
umučen s celou rodinou v KT z důvodu rasové nenávisti.

249. člen Junáka v Třebechovicích p. O.
Forman Miroslav, 1905
pro odbojovou činnost zatčen 1942 a zahynul v KT Terezín 21. 7. 42. Podle jiné zprávy 1943.

250. zástupce oblastního velitele v Čáslavi, Svastika 1935
Forman Rudolf, 1890
učitel, zatčen pro odbojovou činnost 4. 4. 40. Prošel řadou věznic do Ulmu, kde podle jednoho pramene zemřel 1942. Podle jiného pramene byl po více než 3 letech převezen před soud do Prahy. Odsouzen ještě na jeden a půl roku. Odeslán do Oswiecimi přes Terezín, pak do Buchnwaldu, kde 10. 5. 44 dotrpěl.

251. členka SPJ v Čáslavi, čestná členka 2. odd. Čáslav
Formanová Anna, 1893
po zatčení manžela sledována gestapem, v VIII. 42 zatčena. Vězněna v Kolíně, na Pankráci, odtud převezena do Oswiecimi kde 1. 3. 43 zemřela na tyfovou infekci.

252. člen Junáka v Třebechovicích p. O.
Freund Jiří, 1926
umučen z důvodu rasové nenávisti, umrznutím při transportu 42.

253. skaut v Domažlicích
Freund Ludvík
umučen z důvodu rasové nenávisti.

254. člen 15. odd. Junáka v Praze
Freund Petr
zavlečen gestapem do Německa a nevrátil se.

255. člen Junáka v Brandýse n. L.
Freundfelder Rudolf
umučen z důvodu rasové nenávisti.

256. skaut z Prahy, člen odd. "Varjag"
Fried(a) Evžen
umučen z důvodu rasové nenávisti.

257. skaut z Prahy, člen odd. "Varjag"
Fried(a) Jiří
umučen z důvodu rasové nenávisti.

258. skaut z Prahy, člen odd. "Varjag"
Fried(a) Rudolf
umučen z důvodu rasové nenávisti.

259. skaut z Holic
Friedenthal Erich
umučen z důvodu rasové nenávisti.

260. skaut z Holic
Friedenthal Jan
utonul při torpedování lodi na cestě do Palestiny.

261. zástupce vedoucího Vlčat ve Vysokém Mýtě
Frischmann František
umučen z důvodu rasové nenávisti v červenci 43 v Oswiecimi.

262. velitel plzeňských táborníků, okresní zpravodaj Junáka v Plzni
Rfydrych Václav
zatčen gestapem, převezen do Drážďan, Vratislavi, znovu do Drážďan. Mučen a před dalším výslechem ukončil dobrovolně svůj život.

263. rádce 1. odd. Junáka v Nové Pace
Geertner Jindřich
umučen z důvodu rasové nenávisti v Oswiecimi 8. 3. 44.

264. člen Junáka v Plzni, oddíl Stopy
Glaser Jiří
umučen z důvodu rasové nenávisti.

265. člen 8. odd. Junáka v Plzni
Goldscheider Karel
umučen z důvodu rasové nenávisti.

266. člen 15. odd. Junáka Praha
Grimm Milan
utekl z práce v Německu. Byl chycen, uvězněn, zemřel 4. 2. 45 v trestním táboře u Mostu.

267. Vlče v Plzni
Gutfreund Petr
umučen z důvodu rasové nenávisti.

268. Vlče z Jičína
Hanh Jiří
umučen z důvodu rasové nenávisti 23. 10. 44.

269. rádce družiny 4. odd. v Sl. Ostravě
Hajda Jaroslav, jinde Haida
zatčen pro ilegální činnost, umučen v Mauthausenu 7. 1. 45.

270. člen 8. odd. Junáka Plzeň
Hebak Karel
umučen z důvodu rasové nenávisti.

271. člen 22. odd. Junáka Praha Nusle, rover
Hecht Zdeněk
umučen s rodinou v KT z důvodu rasové nenávisti. Z rodiny se vrátil jediný bratr Emil Hecht, který nesnesl pomyšlení, že celá rodina byla vyvražděna a spáchal sebevraždu.

272. člen 25. odd. Junáka v Praze 8
Heim Robert
umučen v Terezíně.

273. člen 1. odd. Junáka Volyně
Helfert Stanislav
umučen v Terezíně 1942.

274. člen vodního odd. skautů "Varjag" v Praze zatčen gestapem 1941. Později propuštěn, 1942 zmizel neznámo kam.

275. člen vodního oddílu skautů "Varjag" Praha
Herman Jiří
zatčen gestapem 1941. Později propuštěn, 1942 zmizel i se svým bratrem neznámo kam.

276. skaut z Jičína
Hermann Jiří, 1922
umučen z důvodu rasové nenávisti 20. 1. 43 v Oswiecimi.

277. skautka z Jičína
Hermannová Hana, 1921
umučena z důvodu rasové nenávisti 20. 1. 43 v Oswiecimi.

278. ved. 47. odd. Junáka v Praze, okrskový velitel pro Prahu XIV
Heřmánek Rudolf
po zatčení převezen do Zwikau, kde dostal těžký zápal plic a pak byl Němci ubit 3. 12. 42.

279. člen SPJ v Jaroměři
pplk. Hnilica Jan
Organisátor odboje. Zatčen a umučen v Terezíně.

280. junák z Družova
Hovorka Jiří
ilegálně pracoval v organisaci "Černý lev". Zemřel následkem vyčerpání. Víc není známo.

281. činovník Junáka z Uh. Hradiště
MUDr. Holánek Josef
zatčen pro odbojovou činnost a umučen v Uh. Hradišti 16. 8. 40.

282. skaut z Brna
Horký František
přinesl oběť života. Svědčí o tom Junácký kříž Za vlast 1939 - 45, zlatý stupeň, přiznaný in memoriam. Nepodařilo se zjistit jak položil svůj život za vlast. Ani bratři, ani ČSPB, ani MěNV v Brně nepřinesli jasno.

283. člen Junáka Vysoké Mýto
Hořavka František, 1918
zemřel krátce po osvobození na následky dlouhého věznění za okupace.

284. skaut z Jičína
Höningsfeld Josef, 1920
umučen z důvodu rasové nenávisti v KT 21. 1. 43.

285. skaut z Jičína
Höningsfeld Rudolf, 1924
umučen z důvodu rasové nenávisti v KT 21. 1. 43.

286. člen 8. odd. Junáka v Plzni
Hübsch Oskar
umučen z důvodu rasové nenávisti.

287. vedoucí odd. Junáka v Praze XIX
Charvát Aleš
pracoval v odboji, zatčen a vězněn v Terezíně. Zemřel před osvobozením na záškrt.

288. skaut v Rokycanech
Jílek Antonín
Vězněn ve více žalářích, umučen v Oswiecimi 18. 3. 43.

289. skaut střediska Kolín
Jirásek František MUDr. in mem.
zatčen gestapem 8. 8. 40 pro odbojovou činnost. 1941 eskortován do Mauthausenu a zde umučen 2. 2. 42. Byl členem odbojové skupiny mediků vedené MUDr. Nedvědem.

290. člen Junáka v Horažďovicích
Kafka Ota
odvlečen do KT, nevrátil se. Umučen z důvodu rasové nenávisti.

291. člen 3. odd. Junáka v Čes. Budějovicích
Katz Arnošt
zahynul v KT. Víc není známo.

292. člen 3. odd. Junáka v Kdyni
Keil Ota, jinde Kheil Ota
zatčen pro odbojovou činnost, vláčen po koncentračních táborech, zahynul 1944 v Buchenwaldu.

293. vedoucí junáckého oddílu v Třebechovicích p. O.
Khon Richard
umučen z důvodu rasové nenávisti v Terezíně.

294. člen 6. odd. Junáka Plzeň
Klaubner Hanuš
umučen z důvodu rasové nenávisti.

295. vedoucí táborů Junáka v Pardubicích
MUDr. Klepetář Otto
umučen v Oswiecimi.

296. Okresní zpravodaj Rakovní
Klicpera Eduard, profesor
umučen v Oswiecimi.

297. člen 16. odd. Junáka v Brně
Klimeš Radek
byl popraven nebo padl při SNP. Podrobnosti nejsou známy.

298. člen 89. odd. OS střediska Junáka v Holešově
Klopper Erich MUC.
umučen z důvodu rasové nenávisti v Oswiecimi.

299. okrskový zpravodaj Junáka Plzeň
Knapp Josef
zemřel v Terezíně 5. 11. 44, čtyři měsíce po zatčení ve velkých útrapách, doslova utlučen. Byl mu udělen Československý válečný kříž in memoriam.

300. vodní skaut v Praze a Plzni, nadšený propagátor junáctví, nakladatel skautských románů
Kobes Míla
zatčen gestapem 8. 2. 45, zemřel v Terezíně 12. 5. 45 na tyfovou infekci.

301. člen 8. odd. Junáka v Plzni
Kohn Hanuš
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

302. člen 13. odd. Brno
Koldovský Miroslav, 1920
za okupace několik roků vězněn "za činnost Říši nepřátelskou", osvobozen 1945. Zemřel na TBC získanou ve vězení dne 12. 1. 46.

303. B. P. skaut v Přerově
Kolísek Josef (někde Kolések Josef)
umučen v Oswiecimi.

304. - 307. vůdce Vlčat v Praze
Kopecký Emil s celou rodinou
Jana 7letá - Šotek
Jaromír 11letý - vlče
Kopecká Marie 16. odd. skautek Praha
umučeni v KT z důvodu rasové nenávisti.

308. člen 1. odd. Junáka Přerov
Koplas Bohumil
zatčen pro rozšiřování letáků v červnu 44. Zahynul na pochodu smrti u Berlína v r. 1945.

309. junák z Brna
Kořínek Otakar (někde Oskar)
přinesl oběť života. Svědčí o tom Junácký kříž Za vlast 1939 - 45 udělený - zlatý stupeň - in memoriam. Nepodařil se zjistit, jak položil život.

310. člen Junáka střediska Slaný
Kostrmol Josef
člen ilegální skautské organisace roverů Modrý kruh (EMKA) zastřelen 1942 na gestapu v Kladně.

311. členka 2. odd. skautek Praha
Kovanicová Hana
umučena v KT z důvodu rasové nenávisti.

312. člen střediska Junáka Brandýs n. L.
König Otto
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

313. zástupce vedoucího 2. odd. Junáka v Chrudimi
Kratochvíl Karel
zatčen gestapem 1941. Zemřel v Bavorsku. Více není známo.

314. člen 45. odd. Junáka Praha
Kraus Jindřich
zemřel v květnu 45 na tyfovou epidemii v Terezíně po tříletém věznění v Oswiecimi a Buchenwaldu.

315. zástupce sborového vůdce v Pardubicích
Kreitner Richard
umučen v Oswiecimi.

316. velitel střediska v Jabloňově u Vel. Meziříčí
Krejčí Bedřich
pro odbojovou činnost zatčen 10. 6. 44, zahynul na pochodu smrti 17. 4. 45.

317. skaut z Brna, instruktor MLŠ
Ing. Krondl Vladimír, 1909
jako vězeň v Kounicových kolejích v Brně zastřelen stráží SS, když se díval z okna cely 14. 2. 41.

318. pražský skaut a činovník
Křemen Václav
zatčen pro odbojovou činnost. Spolupracoval se Zikou, souzen se skupinou PhMr. Schiedeck. Zemřel na transportě v Německu.

319. skaut
Křenek
přinesl oběť života. Svědčí o tom Junácký kříž Za vlast 1939 - 45 - zlatý stupeň - udělený in memoriam. Viz činovník roč. 23, str. 158 (Kobes, Heřmánek, Křenek, Vala). Nepodařilo se zjistit, jak položil svůj život za vlast, ani křestní jméno a kde skautoval. Po podrobnějším nemohlo být zatím pátráno.

320. skaut v Březnici
Ing. Kubát E.
zahynul v Oswiecimi. Bližší údaje nejsou známy.

321. vedoucí Spartakových skautů práce v Přerově
Kubíček Jindřich
byl mu podstrčen leták, zatčen a umučen v Berlině 28. 5. 43.

322. člen Junáka Jičín
Kubín Miroslav
zahynul v koncentračním táboře. Víc není známo.

323. vedoucí oddílu Junáka v Chrudimi
Kučera Ladislav
zatčen pro ilegální činnost 1939. Dotrpěl v únoru 1944 v Hammeln u Hannoveru.

324. skaut z Přerova
Kudík Břetislav
zahynul na pochodu smrti. Bližší se nepodařilo zjistit.

325. vedoucí 1. odd. Junáka Frenštát
Kunčer Karel, 1911
zatčen, odvlečen do Buchenwaldu a nevrátil se.

326. skaut z Brtnice u Jihlavy
Kunštar Rudolf
umučen v Oswiecimi. Víc není známo.

327. vedoucí smečky Vlčat u Litovli
Lakomý Ladislav PhDr. in memoria
m zatčen 12. 7. 42 pro ilegální činnost. Z Pankráce poslán do Mauthausenu, kde nemohl vydržet nelidské mučení a volil smrt el. proudem v ostnatých drátech.

328. rover 22. kmene střediska Junáka v Praze Karlín,
Lampl Zdeněk
umučen s celou rodinou v KT z důvodu rasové nenávisti.

329. člen 25. odd. Junáka Praha 8
Langer Rudolf
umučen v Terezíně. Podrobnosti nejsou známy.

330. skaut v Brandýse n. L. prošel všemi stupni junácké výchovy a zastával všechny funkce až po vedoucího 4. odd.
Laufer Oskar
zatčen z důvodu rasové nenávisti. Vězněn v Terezíně, umučen v Oswiecimi.

331. člen 1. odd. Junáka ve Volyni
Lederer Erich
umučen v Terezíně z důvodu rasové nenávisti s celou rodinou.

332. člen Junáka ve Frýdku
Legerský Miroslav
dočkal se osvobození v koncentračním táboře s podlomeným zdravím. Zemřel 2 dny po převozu domů.

333. člen střediska Junáka v Brandýse n. L.
Lípa Karel, 1918
zahynul v KT Mauthausen 22. 6. 42.

334. skaut ve Staré Boleslavi
Liška Jaroslav, 1915
syn div. gen. tank. brigády Lišky zatčen 26. 6. 42 pro odbojovou činnost. Zemřel 1945 na pochodu smrti.

335. brněnský skaut
Lokos Jan
zemřel následkem válečných útrap a pronásledování gestapem brzo po osvobození.

336. skaut
Loos
umučen v Malé pevnosti Terezín. Uveden v Junáku mezi obětmi života, jímž byl udělen zlatý stupeň Junáckého kříže Za vlast 1939 - 45 in memoriam. Podrobnosti ani křestní jméno se zatím nepodařilo zjistit.

337. pražská skautka
Lorneková Eva
odvlečena do koncentračního tábora, kde zahynula.

338. pražská skautka
Lorneková Věra
odvlečena do koncentračního tábora, kde zahynula.

339. člen 2. odd. Junáka v Plzni
Löwith František
umučen z důvodu rasové nenávisti.

340. člen oddílu Spartakových skautů práce v Přerově
Ludvík Břetislav, 1916
rozšiřoval v ilegální skupině KSČ informační materiál, zatčen 20. 3. 40, dostal 6 let, zemřel na pochodu smrti poslední dny války.

341. skaut z Jičína
Lustig Josef
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti v lednu 1943.

342. skautka z Jičína
Lustigová Anna
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti v lednu 1943.

343. člen SPJ v Č. Brodě
Lustig František
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

344. vedoucí oddílu Táborníků Bučovice
Mader Svatopluk
v trestném oddílu zabit bombou nevybuchlou při odklizování sutin po bombardování v Mnichově 29. 8. 44.

345. zakladatel čsl. Obce Junáků volnosti, místonáčelník Junáka
Mádl Antonín
nekrolog
jako ředitel Melantricha měl účast na vydávání časopisu "V boj" a byl začleněn do odboje v Obraně národa. Byl zatčen 26. 8. 40, vězněn na různých místech, utýrán zemřel v gestapácké věznici na Mírově 26. 3. 44.

246. pražská skautka
Mahlerová Věra
odvlečena do koncentračního tábora, kde zahynula.

347. člen 2. odd. Junák v Přerově
Matuška Antonín, 1903
byl činný v odboji. Zatčen 15. 3. 40 a podle jedné zprávy ubit v listopadu 40 v Oswiecimi, podle jiné zprávy zahynul v Mauthausenu 11. 8. 42. ČSPB potvrzuje zprávu druhou.

348. člen 25. odd. Junáka Praha 8
Mautner Oskar
umučen v Terezíně. Víc se nepodařilo zjistit.

349. skautka z Kroměříže
Monoriová Kateřina
z důvodu rasové nenávisti odešla s transportem do Terezína 1. 7. 42, odtud do Minsku a tam ihned do plynu 15. 10. 42.

350. člen Junáka v Dobromilově
Nasadil Stanislav
ilegálně činný, zatčen gestapem a víc se nevrátil.

351. vedoucí 1. smečky Vlčat v Sobotce
Neumann Jiří, 1921
zatčen 10. 1. 43 a umučen v Oswiecimi z důvodu rasové nenávisti 20. 1. 43.

352. členka dívčího oddílu Junáka v Sobotce
Neumannová Hana, 1923
zatčena se svou sestrou - dvojčetem a bratrem 10. 1. 43 a spolu s nimi umučena z důvodu rasové nenávisti 20. 1. 43 v Oswiecimi.

353. rádkyně oddílu Junáka v Sobotec
Neumannová Helena
zatčena 10. 1. 43 a umučena z důvodu rasové nenávisti v Oswiecimi 20. 1. 43.

354. člen 1. odd. Junáka v Č. Brodě
Novák Václav
zatčen pro poslech londýnského rozhlasu a odvezen do Terezína počátek ledna 42. V březnu 42 umírá v Mauthausen.

355. skaut
Novotný Jaroslav
pro odbojovou činnost zatčen a umučen v Malé pevnosti v Terezíně.

356. člen oddílu Junáka Vysoké Mýto
Oktavec Karel, 1919
zemřel krátce po osvobození na následky dlouhého věznění.

357. skaut z Brna Komárov
Ing. Ondroušek Vladimír
vězněn v KT, osvobozen 1945. Zemřel na následky věznění v roce 1946. Pramen: Almanach obětí města Brna.

358. skaut z Brna
Ondroušek Karel
přinesl oběť života. Svědčí o tom Junácký kříž Za vlast 1939 - 45 - zlatý stupeň, udělený in memoriam. Nepodařilo se zjistit, jak položil svůj život za vlast. Je zajímavé, že není uváděn v Almanachu zmíněném sub 357.

359. vedoucí odd. Junáka v Čes. Brodě
Orlík Karel
zatčen z důvodu rasové nenávisti. Stopa mizí v Oswiecimi.

360. člen SPJ v Čes. Brodě
Orlík Vilém
zatčen z důvodu rasové nenávisti. Stopa mizí v Oswiecimi.

361. členka SPJ v Čes. Brodě
Orlíková Žofie
zatčena z důvodu rasové nenávisti. Stopa mizí v Oswiecimi.

362. člen SPJ Chrudim
mjr. Otáhal Josef
ubit ve vězení v Drážďanech.

363. členka 2. dívčího oddílu Praha
Pacovská Hana
umučena z důvodu rasové nenávisti.

364. rádce 2. odd. Junáka ve Vysokém Mýtě
Pám Jiří
odvlečen gestapem neznámo kam. Umučen z důvodu rasové nenávisti.

365. vodní skaut z oddílu "Varjag" Praha
Peroutka Vladimír
zastřelil se při zatýkání gestapem. Pracoval v odboji.

366. skaut ze Sobotky
Pick Jiří
umučen z důvodu rasové nenávisti 20. 1. 43.

367. skaut ze Sobotky
Pick Karel, 1920
umučen 20. 1. 43 v KT z důvodu rasové nenávisti.

368. vedoucí oddílu Junáka v Metylovicích
Pitucha Bohdan
odvlečen do Německa a tam umučen. Za odbojovou činnost byl mu udělen Čsl. válečný kříž in memoriam.

369. člen Junáka v Hranicích
Pitucha Josef, 1911
zatčen gestapem 1941, rodině sděleno, že zemřel v Mauthausen 1942.

370. skaut v Klatovech
Plánička František
volil raději smrt skokem pod tramvaj při převážení k výslechu do Pečkárny.

371. člen Junáka v Blansku
Plášil Karel
zatčen gestapem a víc se nevrátil. Víc se nepodařilo zjistit.

372. člen 45. odd. Junáka Praha
Poller Jaromír
zavlečen do Terezína, odtud do Oswiecimi, kde stopa končí.

373. skaut, člen SPJ
Pomp František
ruský legionář, umučen 1942 v KT Mauthausen.

374. skaut z Jičína
Ponikelský Emil
zahynul v Německu. Byl nasazen na práci v Německu, chtěl se podívat domů. Byl chycen 4. 12. 44 a za dva měsíce zahynul v kárném táboře Gross - Rosen.

375. sborový vůdce v Rokycanech
Pour Augustin, 1905
pracoval v odboji, byl zatčen, vězněn v Malé pevnosti v Terezíně, převezen do Oswiecimi, kde 20. 3. 42 dotrpěl.

376. člen Junáka v Pardubicích
Propper František
umučen v Oswiecimi. Podrobnosti nejsou známy.

377. člen Junáka střediska Brandýs n. L.
Průcha Míla, 1908
zemřel 4. 8. 42. Podrobnosti nejsou známy.

378. skaut v Přerově, syn zakladatele skautingu v Přerově prof. Jaroslava Psoty a bratr Ivo Váni Psoty
Psota Voloďa
nositel Stříbrného vlka za záchranu tří životů zatčen pro ilegální činnost a umučen v KT Mauthausen benzinovou injekcí 22. 12. 41.

379. člen oddílu OS v Kroměříži, zakladatel Junáka Chropyně
Půček Jaroslav, 1916
zatčen pro spojení s ruským partyzánem 1941. Umučen 7. 2. 42 v KT Mauthausen.

380. člen 4. odd. Junáka v Brně
Racek Ilja
zatčen při odhalení podzemního hnutí a sabotáže, zahynul v KT Pergau 1944.

381. jeden z prvých Svojsíkových skautů, později člen 2. odd. Junáka v Praze. Byl registrován až do smrti.
JUDr. Rašín Ladislav
jeden ze zakladatelů podzemní organisace Politické ústředí. Vystoupil na obranu republiky a proti Mnichovu. Stál v čele Výboru na obranu republiky, ustaveného 22. 9. 38. Spolupracoval i s KSČ. Zahynul v KT. Byl synem zavražděného ministra financí Aloise Rašína.

382. člen Junáka oblasti Lounské
Dr. Rektořík Miroslav
zatčen gestapem a víc se nevrátil. Údajně zastřelen.

383. člen 1. odd. Junáka v Ivančicích
Remunda Karel
byl vzat do vyšetřovací vazby z politických důvodů. Zahynul ve vězení při náletu.

384. pražská skautka
Renerová Liana
odvlečena do koncentračního tábora, kde zahynula.

385. členka 16. odd. skautek Praha, později vůdkyně oddílu
Rothová Anna
pracovala v odboji. Z důvodu rasové nenávisti odešla s transportem přes Terezín do Oswiecimi, kde zahynula při likvidaci tzv. českého rodinného tábora v plynové komoře.

386. člen Junáka v Domažlicích
Roudnický Jiří
odvlečen do KT a nevrátil se.

387. oblastní instruktor České lesní školy Junáka
Rösch Vladimír
zatčen pro odbojovou činnost, týrán, umučen 27. 9. 44.

388. člen Junáka v Hranicích, později člen klubu OS Pobečvané
Ruml Zdeněk
totálně nasazen v Německu, uvězněn pro sabotáž, zemřel ve vězení v Brémách.

389. člen 2. odd. Junáka Kutná Hora
Rut Rudolf (jinde psán Ruth)
zatčen pro politickou činnost a krátce nato zemřel na Pankráci 22. 6. 40. Bližší není známo.

390. člen 2. odd. ve Stupnu
Ryba Zdeněk
zatčen v létě 42 pro poslech cizího rozhlasu. Z káznice v Zell am See odvezen na práci do Alp, kde se zabil při stavbě lanovky 26. 10. 43.

391. člen Junáka v Přerově
Ryšánek Rostislav
zatčen pro rozšiřování letáků v r. 1943, umučen 1944 v Gross Rosenau.

392. Vlče v Plzni
Sabat Josef
umučen z důvodu rasové nenávisti.

393. okrskový velitel Junáka v Kamenici n. L.
Sadílek František
zatčen pro odbojovou činnost. Umučen v KT Mauthausen 26. 9. 42.
Br. František Sadílek, nar. 27. 8. 1905 v Horním Poli okres Dačice. Vystudoval Učitelský ústav v Soběslavi, stal se učitelem a vyučoval na škole v Kamenici nad Lipou. Byl oddaným cvičencem, sportovcem, pěstoval turistiku a zajímal se o skautskou výchovu mládeže. 5. října 1936 založil v Kamenici nad Lipou 1. odd. Junáků - Skautů. O prázdninách roku 1938, uskutečnil se svým oddílem první letní tábor na břehu rybníka Holná u Jindřichova Hradce. Od počátků války v r. 1939 byl zapojen do protifašistického odboje. 23. března 1942 byl zatčen Gestapem a vězněn v mnoha věznicích, nakonec převezen do rakouského Mauthausenu. Zde se jeho jméno změnilo ve vězeňské číslo 12. 306! V tomto koncentračním táboře na následky mučení a bití dne 26. září 1942 na cele bloku č. 19. br. František Sadílek zemřel. Převzato z památníku na Františka Sadílka ubitého v Mauthausenu.
Mluvím k vám (1946)

394. skaut z Uh. Hradiště, vedoucí smečky Vlčat
Salaquarda Rostislav
zemřel v KT Mauthausen 25. 3. 44.

395. členka Junáka v Havlíčkově Brodě
Sanderová Věra, 1924
od 3. 8. 43 vězněna v Terezíně, pak v Oswiecimi od 19. 10. 44 pak Gross Rosen a Bergen Belsen, kde 15. 3. 44 zemřela na skvrnitý tyf.

396. Oblastní velitel Junáka v Přerově
Skounal František, profesor
1941 zatčen pro odbojovou činnost. Zemřel 1942 v Oswiecimi.

397. rádce družiny 16. odd. Junáka v Praze
Sommer Josef
velmi nadaný hudebník - dirigent umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

398. člen Junáka v Benátkách n. Jizerou
Ing. Soukal Jindřich
pro ilegální činnost zatčen 13. 2. 44, zemřel 8. 5. 45 v Terezíně na úplavici.

399. junák z Nových Benátek
Soumar Miroslav
umučen v Oswiecimi 13. 3. 43.

400. vodní skaut z Čes. Brodu
Stein Alois
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

401. člen SPJ Č. Brod
Stein Josef
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

402. členka SPJ Č. Brod
Steinová Anna
umučena v KT z důvodu rasové nenávisti.

403. člen 6. odd. Junáka v Plzni
Steiner František
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

404. člen 8. odd. Junáka v Plzni
Steiner Pavel
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

405. zástupce vůdkyně 16. odd. skautek v Praze
MUDr. Steinová - Picková Anna
umučena s ročním synem v KT z důvodu rasové nenávisti.

406. - 408. okresní zpravodajka Junáka Praha
MUDr. Steinová Otka
s dvěma svými bratry skauty - činovníky - umučeni v KT z důvodu rasové nenávisti. Křestní jména nebyla spolehlivě zjištěna.

409. člen SPJ Č. Brod
Stránský František
z důvodu rasové nenávisti odvlečen do Polska, kde stopa mizí.

410. skaut v Plzni
Stránský Jan
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

411. člen Junáka v Č. Brodě
Stránský Jiří
z důvodu rasové nenávisti odvlečen do Polska, kde stopa mizí.

412. člen Junáka ve Zlíně a Holešově
Světlík Ladislav, 1924
byl činný v odboji. Umučen v KT Mauthausen 1. 3. 45.

413. vůdce Junáků volnosti, později vůdce Junáka v Brně
Svoboda Eduard
za okupace zahynul, nebo byl popraven v KT. Víc se nepodařilo zjistit. Podle jiné zprávy padl 1945.

414. rádce oddílu Junáka v Kroměříži
Svoboda Miroslav
syn arm. gen. Ludvíka Svobody, pozdějšího presidenta ČSSR ač mučen, nezradil úkryt své matky a sestry. Zemřel na následky útrap 7. 3. 42 v KT Mauthausen.

415. člen Junáka v Litovli
JUDr. Šašek Antonín, 1909
španělský interbrigadista, pracoval v ilegalitě od r. 1939. Zatčen 1941, vězněn na Pankráci, pak v KT Mauthausen. Umučen krátce po sobě se svým bratrem (416), koncem roku 41.

416. člen Junáka v Litovli
JUDr. Šašek Jaroslav, 1907
španělský interbarigadista, pracoval v ilegalitě od r. 1939. Zatčen 1941, vězněn na Pankráci, pak v KT Mauthausen. Umučen krátce po sobě se svým bratrem (415) koncem r. 1941:

417. člen Junáka v Plzni
Šelda Miloslav
zastřelen na gestapu 1943.

418. rádce Junáka ve Volyni
Šimák Jan, 1911
pomáhal pronásledovaným. Za to zatčen a vězněn v Klatovech do konce války. Zemřel na následky věznění 1946.

419. člen 1. odd. Junáka v Něm. Brodě, později člen SPJ
MVDr. Šimánek František
udělení Čsl. vál. kříže
návrh na Junácký kříž
jako zvěrolékař na jatkách v Havlíčkově Brodě podporoval partyzány na Vysočině. Byl ilegální buňkou. Byl zatčen gestapem 1944 a umučen v lednu nebo únoru 1945. Zpráva gestapa oznamovala sebevraždu, byl nalezený mrtvý s hlavou ponořenou ve vlastních fekaliích. Byl vyznamenán Čsl. válečným křížem in memoriam.

420. vůdce Spartakových skautů práce, náčelník Lesní moudrosti, filosof, sociolog, publicista, "Rudý křesťan", skaut
PhDr. Šimsa Jaroslav
jedna z velkých postav domácího odboje PVVZ. Organisoval přechody do zahraničí, vyhledával úkryty pro ilegální pracovníky na venkově. Zatčen 26. 2. 40, prošel vězení Karlovo náměstí, Pankrác, Terezín, Mnichov, Stuttgart, Dachau, kde zemřel 8. 2. 45 na skvrnitý tyf.

421. člen 8. odd. Junáka v Plzni
Šmoka Josef
zemřel 18. 7. 43. Víc se nepodařilo zjistit. Naši pamětníci i orgány v Plzni mlčí.

422. člen SPJ v Jaroměři
Špaček František
pracoval v odboji, zahynul v Oswiecimi nebo v Terezíně.

423. skaut 3. odd. v Brandýse n. L.
Šťastný Zdeněk
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

424. vůdce OS a 5. odd. Junáka v Místku
Šustek Arnošt, učitel
za politickou práci zatčen, odvezen do koncentračního tábora. Ubit na cestě smrti z Flossenburgu. U Ostryv vyhozen z vlaku smrti. Pamětní deska na škole ve Frýdlantu n. O. odklizena v dubnu 1969.

425. okresní zpravodaj Junáka v Hlinsku v Čechách
Tausig Viktor
zahynul při stavbě německé podzemní továrny u Litoměřic "na Richardu". Esesák mu roztříštil hlavu kamenem, když nemohl zdvihnout těžkou kolejnici.

426. skaut
Tesař Bohumil
byl umučen v Malé pevnosti Terezín. Víc se zatím nezjistilo.

427. člen 45. odd. Junáka v Praze
Theuner Jindřich
odvlečen do Terezína, pak do Oswiecimi, kde umučen z důvodů rasové nenávisti.

428. člen Junáka v Domažlicích
Ticháček Jan
zatčen 22. 3. 1940, odvezen do KT. Zemřel na tyfus v KT Flossenburg.

429. činovník Spartakových skautů práce
Tuček Vojtěch, profesor
v Kroměříži a Mor. Budějovicích. Umírá v důsledku věznění na Špilberku 12. 1. 1941.

430. člen Junáka v Zábřehu
Tůma Jaroslav
zatčen gestapem a víc se nevrátil. Víc zatím není známo.

431. člen Junáka v Jihlavě
Uher Jan jinde též Ivan
podle jedné zprávy přebíhal hranice do Maďarska počátkem roku 1940. Celá skupina byla pronásledována, br. Uher kryl útěk skupiny a byl zastřelen v boji. Podle druhé zprávy byl zatčen gestapem a zemřel ve věznici v Uh. Hradišti v červenci 39.

432. skaut z Duchcova
Dr. Urban Jaroslav
zatčen gestapem 1941, odvezen do Terezína, pak do KT Mauthausen, kde zanedlouho umučen.

433. vůdce střediska Junáka v Dejvicích, zakladatel Junáka v Dejvicích
pplk. Valla Bedřich
zatčen pro ilegální činnost v červenci 44. Před trestem smrti ho zachránilo osvobození. Zemřel na tyfus po osvobození z Terezína 20. 5. 45.

434. rádce oddílu Junáka v Uh. Hradišti
Váňa Karel
pro politickou činnost odsouzen na 14 let žaláře. Po dvou letech zemřel v káznici Briegu 9. 2. 44. Podle jiné zprávy byl popraven v Breslau.

435. člen střediska Junáka Brandýs n. L.
Vančura Jaroslav
zemřel v KT Oswiecim 1942. Bližší není známo.

436. skaut od r. 1912, jeden z prvých Svojsíkových skautů
MUDr. Včelák Jan
ředitel Masarykovy ligy proti TBC skočil v KT Mauthausen do ostnatých drátů VN.

437. členka SJP v Praze
Včeláková Jitka
zahynula v KT Terezín.

438. člen 1. odd. Junáka Mladá Boleslav
Veselý Ivo, 1927
umučen z důvodu rasové nenávisti.

439. rover 22. odd. Junáka v Praze, instruktor Vlčat
Vintr Jaroslav
umučen z důvodu rasové nenávisti.

440. skaut
Vlček Luděk
zemřel v KT Gross - Rosen. Víc se nepodařilo zjistit.

441. člen 45. odd. Junáka v Praze
Vodňanský Karel
odvlečen do Terezína, odtud do Oswiecimi. Nevrátil se.

442. činovník Junáka, ved. odd. OS v Hlinsku v Čechách
Vohryzek Viktor
zatčen gestapem 1940, umučen v Oswiecimi z důvodu rasové nenávisti.

443. činovník Junáka v Hlinsku v Čechách
Vohryzek Jindřich
zatčen 1940, umučen v Oswiecimi z důvodu rasové nenávisti.

444. člen 56. odd. Junáka v Praze - Radlicích
Vomáčka Josef
pracoval ilegálně, umučen v KT. Bližší není známo.

445. skaut z Brna Král. Pole
Vondruška Jan, 1920
byl při SNP těžce raněn, zajat SS, převezen do KT, kde počátkem roku 1945 zemřel.

446. člen nejstaršího oddílu skautů v západních Čechách
Wimmer Bohuš
oběť německé policie. Víc není známo.

447. člen 45. odd. Junáka v Praze
Winder Pavel
odvlečen do Terezína, odtud do Oswiecimi, kde jeho stopa mizí.

448. rover 22. odd. Junáka Praha Žižkov, dlouholetý instruktor Vlčat
Winter Jiří
umučen v KT z důvodu rasové nenávisti.

449. junák ve Stupnu
Zábrodský Miroslav, 1922 jinde též Záhrobský Miroslav
byl na práci v Německu - totálně nasazen. Na počátku roku 1942 zatčen pro sabotáž a útěk z totálního nasazení. Zemřel 20. 2. 1942 v káznici v Mostě.

450. člen 4. odd. Junáka v Kroměříži
Zapletal Alois
zatčen pro odbojovou činnost v dubnu 44. Zahynul udušením v Drážďanech při bombardování věznice MATYLDA 14. 2. 45.

451. člen SPJ Jablonec n. Nisou
Záveský Karel, št. strážm.
zatčen kladenským gestapem na jaře 45. Zemřel vyhladověním v KT Neckarel.

452. skaut
Zelenka Ladislav
byl umučen v Malé pevnosti Terezín. Bližší není známo.

453. vedoucí oddílu Junáka Benešov
Zika Zdeněk, 1922
umělec, bojovník proti fašismu zatčen pro rozšiřování letáků v červnu 42. Vězněn na Pankráci, Oswiecimi, kde 17. 2. 43 zemřel.

454. skautka
Hevbergerová Olga
zemřela v dubnu 43 v KT. Víc se nepodařilo zatím zjistit. Nevyjasněno. Též jméno snad Heybergerová Olga nebo Oldřiška.

455. bývalý Šotek, později skautka 2. odd. v Praze
Pavelková Emilie
zahynula v KT. Podrobnosti zatím nejsou známy.

456. skautka 2. dívčího oddílu v Praze
Steinová - Rottová Anna
umučena v KT z důvodu rasové nenávisti.

457. skautka 2. dívčího oddílu v Praze
Steinová Milada
umučena v KT z důvodu rasové nenávisti.