Obsah
Úvod
Popravení
Oběti K.T. a věznic
Padlí v partyzánských bojích
Padlí v zahraničních armádách
Padlí v SNP, Pražském povstání a osvobozovacích bojích
Rekapitulace
Nevyjasněné oběti
Závěr
Ivančena
Abecední seznam obětí
Obrazové přílohy