III. Padlí v partyzánských bojích
Příloha
Skautské jednotky byly základem mnohých skupin revolučního odboje.
Jednotliví junáci byli členy partyzánských oddílů.
Uznání Junákům za spolupráci v odboji od partyzánské brigády Jana Žižky viz v obrazové části.

501. znojemské vlče
Čermák Ctibor, nar. 6. 5. 26
utíká přes hranice na pomoc SNP. Po utlumení povstání odchází do hor a zpět na Moravu, kde je v oddílu kpt. Štěpanova v brigádě Jana Žižky z Trocnova u mjr. Murzina. V lesích nad Hošťálkovou se zotavuje po průstřelu nohy. Po shození zbraní a vysílaček u Trojáku jedna vysílačka chybí. Borek se hlásí dobrovolně, že ji odnese z obecního úřadu, kam ji jeden občan ze strachu odevzdal. Je obklíčen jagdkomandem, bojuje a posledním granátem ukončí svůj život, život nejlepšího partyzána brigády.

502. brněnský skaut
Genserek Milan, 1922
partyzán, poručík 3. úderné roty partyzánské skupiny generála Luži. V boji s přesilou zajat a popraven v Brně 16. 4. 45. V některých dokladech je Mirek Genserek.

503. vodní skaut, člen 6. oddílu v Kroměříži
Jírovský Jiří, nar. 30. 11. 1923
člen 1. čsl. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, oddílu Olga padl 6. 2. 45 při přepadu Hájenky u obce Heršpice u Slavkova. Pohřben s vojenskými poctami za účasti armády, partyzánů a junáků. Byl vyznamenán československým válečným křížem 1939 in memoriam.

504. člen Junáka v Prostějově
Kaštil Jaroslav, 1924
byl úkladně zastřelen ukrytým příslušníkem SS při pátrání po nich. In memoriam vyznamenán čsl. válečným křížem a odznakem čsl. partyzána.

505. skaut v Praze
Knebort Jaroslav, 1924
padl jako partyzán se zbraní v ruce 5.5. 45 na Slapech a tam též pochován.

506. člen 1. odd. Junáka v Ivančicích
Kvasnička František
padl jako partyzán při odklízení min v dubnu 1945.

507. člen Junáka ve Slaném
Petřík
partyzán, obsluhoval vysílačku. Zastřelen gestapem při noční akci v Brdech. Podrobnosti se zatím nepodařilo zjistit. V jednom dokladu uváděn jako Petřek.

508. člen Junáka ve Smiřicích
Selinger Antonín, 1924
člen partyzánské skupiny operující v Jestřebích Horách padl v boji s německou přesilou u Blatnovic 5. 5. 45. Vyznamenán čsl. válečným křížem 1939 in memoriam.

509. člen SPJ ve Vysokém Mýtě
pplk. Svatoň Josef
generál východočeských partyzánů padl v boji s okupanty 1. 11. 1944.

510. vedoucí odd. Junáka v Jihlavě
Svoboda Eduard, 1915
padl jako partyzánský četař v boji v dubnu 1945 u Brna.

511. člen Junáka v Němčicích n/H.
Tomášek Miroslav
padl jako partyzán v boji u Velkých Karlovic.

512. rádce odd. Junáka v Kunčicích, skaut 1. odd. Junáka Vratimov
Vychodil Oldřich
jako partyzán vypátrán a 11. 7. 44 v Bělé padl v nerovném boji s gestapáky se zbraní v ruce. Jeho otec Dominik před tím padl za oběť gestapu. Jejich domek vypálili.

513. člen Junáka v Jevíčku
Wenzel Jiří
jako partyzán zajat Němci 15. 4. 45. Spoután, mučen a zastřelen. Podrobnosti zatím nejsou známy.

514. vůdce 1. odd. skautů Smižany u Spišské Nové Vsi
kpt. Nálepka Ján, 1912 - Rěpin
jako učitel dostal se do konfliktu s klerofašistickým režimem na Slovensku. Vstoupil do armády a 15. 3. 43 přešel k sovětským partyzánům. Stal se velitelem oddílu. 16. 11. 44 padl v boji o Ovruč. Byl vyznamenán řádem Bílého lva s titulem Hrdina SNP a zlatou hvězdou hrdiny SSSR. Je uveden, i když ostatní oběti bratří ze SSSR uváděny nejsou.