I. Popravení
Ve dnech, kdy vzpomínáme 40. výročí osvobození naší vlasti od nacistické okupace nelze nevzpomenout podílu Junáka na slavné historii národního odboje.
Junák byl za okupace jednou z prvních organisací, které byly nacisty násilně rozpuštěny. Většina oddílů pokračovala ve své práci, mnohde zapojena do ilegálních odbojových skupin. Byly vytvořeny i samostatné odbojové skupiny junácké. Nebyly však řízeny centrálně, nebyl vytvářen samostatný junácký odboj.
Nebylo snahou ani cílem tohoto almanachu vylíčit hrdinství našich pracovníků v odboji doma i za hranicemi, ani hrůzy na popravištích, v koncentračních táborech a v jejich plynových komorách. K tomu je dostatek povolanější literatury.
Chtěli jsme jen ukázat, že Junák byl organisací, která dovedla vychovat své členy tak, že neváhali obětovat své životy, když byla v sázce svoboda a vlast. Při příležitosti 40. výročí osvobození naší vlasti jsme chtěli uctít znovu památku našich obětí a uchovat jejich jména na věčnou paměť.
Naši padlí splnili do písmene svůj junácký slib.

001. člen Junáka v Hranicích
Adámek Štěpán
pracoval na polesí na Vsetínsku. Pro spolupráci s partyzány byl zatčen, odsouzen a popraven.

002. člen 1. odd. vodních skautů v Jaroměři
Bačina Alois
vězněn pro pokus o přechod hranic do zahraniční armády, odsouzen a popraven.

003. člen SPJ v Praze
pplk. děl. Balabán Josef, 1895
popraven pro účast v odboji v Praze 3. 10. 1941.

004. vůdce 2. odd. Junáka v Chocni
Bárta Bohuslav
činný v odboji vysokomýtského studentstva. Popraven 1943.

005. župní zpravodaj v Košicích, člen zemského náčelnictva bratislavského, velitel střediska a okrsku v Přešticích
Dr. Bečvář Antonín, 1903 (jinde Fr.)
zatčen pro odbojovou činnost, popraven v Oswiecimi 1. 3. 43. Vyznamenán čsl. válečným křížem in memoriam.

006. Skaut z Metylovic
Bílek Vladimír
popraven koncem dubna 45 v tehdejším Polském Těšíně. Pracoval v OSS (Odboj slezských skautů).

007. člen SPJ v Č. Brodě
Bláha Josef, 1892
zatčen za Haydrichiády 1. 7. 42 a již 3. 7. 42 popraven.

008. pražský skaut
Bobek Antonín
zatčen pro odbojovou činnost gestapem 6. 4. 40. Popraven 11. 5. 43 v Plötzensee.

009. člen vodního odd. Varjag Praha
Boháč Miroslav
popraven za odbojovou činnost stětím v Plötzensee 1942. Vyznamenán česl. válečným Křížem in memoriam.

010. bývalý skaut v Praze
Březina - Šibilský Jaroslav
velitel zpravodajské a přepadové skupiny Kyjev - popraven.

011. skaut z Volyně
JUDr. Buděšínský Jan, 1908
Náhrobek
pro ilegální činnost zatčen. Popraven v Mnichově 29. 4. 43.

012. člen 1. odd. v Horažďovicích
Ciněk Karel, 1915
popraven za Heydrichiády v červnu 1942 ve Spáleném lese u Klatov.

013. skautský činovník z Chrudimi
PhMr. Coufal Gustav
za odbojovou činnost popraven v Plötzensee 12. 9. 42 stětím.

014. člen Junáka v Jičíně
Czviš Miroslav
popraven za Heydrichiády.

015. vůdce 1. odd. v Ostravě
Čermák Vladimír
vedoucí činitel odboje slezských skautů, zatčen gestapem 4. 4. 45. Koncem dubna 45 popraven v tehdejším Pol. Těšíně.

016. skaut v Prostějově
Černoušek Miloš
jako pracovník zásobování dodával potravinové lístky osobám v ilegalitě. Byl zastřelen.

017. vůdce svinovského oddílu skautů
Čulda Vladimír
zatčen za pomoc parašutistovi Frant. Ryšovi. Odsouzen staným soudem a popraven v Brně 12. 6. 42

018. zástupce vedoucího odd. skautů Mělník
Dr. Čumpelík Jaroslav
zatčen 10. 6. 42 v Mělníku, vězněn na Pankráci a bez soudu popraven v Kobylisích - Praha 26. 6. 42.

019. Vedoucí DTJ skautů v Přerově
Dorazil Ladislav
popraven za odbojovou činnost v Beslau 21. 12. 42

020. skaut z Vysokého Chvojna
Dudek Jindřich, 1926
jako učeň opravoval zbraně. Popraven za Heydrichiády na zámečku v Pardubicích 23. 6. 42.

021. vedoucí 2. odd. v Chocni
Ell Miroslav
činný v odboji, zatčen gestapem, odsouzen a popraven 18. 6. 43.

022. junák z Litovle
Fest Jindřich, 1924
popraven v Brně pro výzvědnou službu.

023. člen Junáka v Chrástu
Fremer Oldřich
vedoucí ilegální organisace v Chrástu. Zatčen, dva roky vláčen po koncentračních táborech, nakonec popraven.

024. člen vodních skautů odd. Varjag Praha
Fried Jaroslav
popraven z důvodů rasové nesnášenlivosti v Oswiecimi 1942.

025. člen vodního oddílu skautů Varjag Praha
Fried František
popraven z důvodů rasové nesnášenlivosti v Terezíně 1942.

026. skaut z Ostravy
Gebauer Josef, četař letectva
pracoval v OSS. Popraven koncem dubna v Pol. Těšíně.

027. člen Junáka v Karviné
Gilovský Osvald
popraven za odbojovou činnost.

028. skaut ze Slezské Ostravy V. odd., později učitel v Dobré
Grill Leoš
Horoucí vlastenectví projevoval kreslením pohlednic s vlasteneckými náměty. Na Opavsku dostala se do rukou gestapa. Byl zatčen a popraven v Mauthausenu 13. 7. 42.

029. vůdce 10. odd. Junáka v Olomouci
por. Haas Karel, 1913
popraven za vydání osobních průkazů ruským parašutistům 3. 5. 43 v Plötzensee.

030. člen Junáka v Třebíči
Habrda Jan
zhotovil několik radiotelegrafických stanic. Jendu z nich sám obsluhoval a podával zprávy do Anglie. Byl zatčen a popraven 16. 8. 43 v Plötzensee.

031. člen spojovacího oddílu Junáka v Praze
Happ Josef
popraven 1940 za spolupráci v skupině Předvoj.

032. skaut
Henkr Zdeněk (jinde Hekr)
zatčen gestapem pro odbojovou činnost a 8. 2. 43 popraven v Plöteznsee.

033. skaut, později sborový vůdce v Kolíně
Hladeček Karel
profesor OA. Pro odbojovou činnost zatčen a odsouzen k trestu smrti. Podle jedné verse popraven v říjnu 44, dle druhé zahynul následkem útrap před popravou.

034. sborový vůdce v Napajedlích
Hodný Jaroslav, 1893
stál v čele odbojové skupiny. Popraven 27. 11. 42. Ač mohl se vrátit do Ameriky, kde před okupací žil, zůstal a bojoval. Byl vyznamenán čsl. válečným křížem in memoriam.

035. člen Junáka Volnosti
Holeček
spojka mezi Prahou - náčelníkem čsl. Obce Junáků Volnosti a Kročehlavy - junáckou ilegální skupinou Bobík. Popraven 1940.

036. brněnský skaut, spoluzakladatel a dlouholetý vůdce MLŠ a vůdce brněnské dvojky
univ. prof. MUDr. Hora Karel, 1901
profesor na lékařské fakultě v Brně byl vedoucím buňky ve vysokoškolském odboji. Zatčen 4. 10. 1941 a popraven 7. 5. 42 v plynové komoře KT Mauthausen.

037. člen SPJ Praha
kpt. gen. št. Hozman Josef, 1905
převzal po kpt. Sachrovi v únoru 1940 pluk Holešovice a v něm skautskou četu spojovací. Zatčen a popraven 24. 9. 1940 v Plötzensee.

038. jeden ze zakládajících členů skautingu v Litovli
kpt. Chrudina Ladislav, mjr. i. m.
nar. 1892, zatčen pro odbojovou činnost 7. 3. 44, odsouzen a sťat ve Vrtislavi 2. 11. 44.

039. vedoucí odd. Junáka v Č. Velenicích
Janda Jaromír
pro ilegální činnost zatčen 5. 8. 42 a odsouzen na 5 let káznice. Odvezen k svědectví do Berlina, kde odsouzen k smrti a 24. 7. 44. popraven.

040. skautský a sokolský činovník
Jecelín Eduard, 1916
S oddílem
Na výletě
učitel, zatčen 11. 2. 45 a nevrátil se. Víc se nezjistilo.

041. člen SPJ v Olomouci
Jobánek
popraven v červnu 42 za Heydrichiády.

042. skaut
npor. Juranka Vladimír
popraven pro odbojovou činnost.

043. člen SPJ v Olomouci
Juřena
popraven v červnu 42 za heydrichiády.

044. člen 1. odd. v Chocni
Kašpar František
pilot, odsouzen k trestu smrti a popraven v Drážďanech.

045. člen Junáka v Třinci
Kiwalski Teodor
odešel do emigrace, aby bojoval. Jako parašutista shozen u Krakova. Prozrazen, chycen, odsouzen, popraven v Brně.

046. zástupce vedoucího 1. odd. Ostrava
Klein Otto
člen ilegální organisace "Odboj slezských skautů", byl zatčen 4. 4. 45 a popraven koncem dubna v Polském Těšíně.

047. činovník 1. odd. Junáka Ostrava
pplk. Klímek
byl popraven. Podrobnosti nejsou známy. Pravděpodobně pro účast v Odboji slezských skautů.

048. jeden z prvých Svojsíkových skautů v Praze
JUDr. PhDr. Klouda Vladimír
advokát v Praze, popraven 25. 10. 44 v Drážďanech

049. člen SPJ Vysoké Mýto
mjr. Kohout Bohuslav
jako člen odbojové skupiny důstojníků zatčen a popraven.

050. člen SPJ Vysoké Mýto
Koníř Josef
zatčen pro spojení s partyzánskou skupinou gen. Svatoně. Ubit při výslechu na Gestapu v Pardubicích.

051. manžel náčelní Junáka ses. Vlasty Koseové
Dr. Kose Jaroslav
zatčen pro odbojovou činnost, odsouzen k trestu smrti a usmrcen nacisty v Brně.

052. člen Junáka v Petřvaldě
Kovalčík Milan
popraven pro odbojovou činnost. Podrobnosti nejsou známy.

053. člen SPJ
čet. strážm. Kozlovský
spolupracoval s Odbojem slezských skautů. Byl popraven koncem dubna v Polském Těšíně.

054. zakladatel 1. odd. Junáka v Ústí n. L.
Král Ota
popraven 8. 9. 43 v Berlině. Podrobnosti nejsou známy.

055. skaut, instruktor České lesní školy
prof. RNDr. Kratochvíl Josef
čelný člen skupiny domácího odboje PVVZ zatčen 15. 5. 40, popraven 31. 8. 43. ve Stuttgardě.

056. zakladatel XXX. střediska Brno, vůdce v Lískovci
Kroupa Vlastislav, 1920
Pro svoji činnost ve Všeslovanské jednotě zatčen 26. 11. 42, popraven 27. 4. 44 v Breslau.

057. skaut z Michálkovic
Krupa Jaromír
zatčen gestapem a popraven pro ilegální činnost. Měl styk s Ústředním odbojem.

058. skaut z Ostravy
Krupka Jaroslav
úředník pracovního úřadu v Ostravě. Popraven pro spolupráci s Odbojem slezských skautů v IV.45 v P. Těšíně.

059. vodní skaut oddílu "Varjag"
Kysela Jiří
zavražděn 1943 v Malé pevnosti Terezín.

060. sborový vůdce, okrskový velitel Junáka v Lounech
JUDr. Lamka Vladimír
činný v tajné organisaci Jindra. 1943 zatčen Gestapem, v Berlíně odsouzen k stětí. Sto dní před popravou musel denně hlásit, kdy bude popraven.

061. rádce družiny Junáka v Jilemnici, odloučená družina v Horní Sytové
Lebeda Jaroslav
zatčen pro odbojovou práci 1943 a popraven 22.3.44. In memoriam byl mu udělen titul RNDr.

062.vedoucí Junáka v Mikulově
JUDr. Mácha Richard
popraven 6. 4. 44 na Pankráci za ilegální činnost a pomoc osobám hledaným Gestapem.

063. vyšel ze střediska Junák Prostějov
por. Marek Jan
byl odbojově činný jako velitel okresu Holešov, spolupracoval s para skupinou Clay-Bartoš. Postavil se na odpor při zatýkání na nádraží v Bystřici p.H. Zastřelen Gestapem.

064. člen SPJ Praha
pplk. děl. Mašín Josef, 1896
člen zpravodajské, destrukční a sabotážní skupiny ilegální organisace OBRANA NÁRODA, hrdina od Zborova a Bachmače, jeden ze "Tří králů" (pplk. Balabán, pplk. Mašín, štkpt. Morávek) Zatčen 13.5.41 a popraven v Praze 30.6.42

065. pražský skaut
PhDr. Matoušek Josef
docent filosofické fakulty university Karlovy, popraven bez soudu v Ruzyni 17. 11. 39.

066. člen 3. odd. Junáka v Domažlicích
Mazanec Jiří
Popraven pro rozmnožování a roznášení letáků po zabraném Chodsku. Podrobnosti nejsou známy.

067. člen 2. odd. Junáka v Plzni
Mäntl Jiří
organisoval odboj, prováděl sabotáže. Popraven 15. 9. 44 na Pankráci. Vyznamenán čsl. válečným křížem 1939 in mem.

068. členka SPJ v Plzni
Mäntlová Emilie
popravena za odbojovou činnost 15. 4. 44 na Pankráci. Vyznamenána čs. válečným křížem 1939 in memoriam.

069. člen SPJ v Praze
pplk. děl. Melichar Cyril, 1894
popraven za odbojovou činnost. Podrobnosti nejsou známy.

070. vůdce 3. odd. Junáka Znojmo
Melkus Rudolf, 1908
popraven 30. 9. 41 v Kounicových kolejích v Brně.

071. skaut z Plzně
mjr. Metlický
byl vedoucí skupiny odboje. Zatčen Gestapem a popraven.

072. člen SPJ v Praze
škpt. děl. Morávek Václav, 1914
člen ilegální organisace Obrana národa, jeden z "Tří králů" (pplk. Balabán, pplk. Mašín, škpt. Morávek) spolupracoval též se Zikou. Obklíčen Gestapem při přestřelce se zastřelil 2. 3. 42.

073. skaut plzeňské Stopy
Mukenšnábl Miloslav
popraven 1943 v Drážďanech.

074. velitel střediska Junáka v Jevíčku
Müller Petr, 1917
zatčen gestapem pro činnost v odboji. Popraven 3. 10. 44, ve Vratislavi.

075. junák z Letovic
Nečas František
popraven za provedené destrukce i se svou podskupinou v Plötzensee 1944.

076. okresní zpravodaj v Chustu
pplk. Nekuža Jiří
legionář 1. odboje, popraven pro odbojovou činnost.

077. člen 4. odd. Junáka v Brně
Neumarkt Robert
syn britského konsula v Brně. Při zatýkání gestapem se zabil skokem z okna.

078. člen 1. odd. Junáka Ostrava
Němec Quido
člen odboje slezských junáků popraven koncem dubna 1945 v Polském Těšíně.

079. člen Odboje slezských skautů
Novák Zdeněk
popraven 24. 4. 45. v Pol. Těšíně.

080. vůdce oddílu Junáka v Bohušovicích n. O.
MUC. Olehla Mojmír, MUDr. in memoriam
popraven v Praze 31. 5. 42 pro přechovávání zbraní.

081. vedoucí 1. oddílu Junáka v Žebráce
Pacovský Antonín
zatčen 7. 3. 45 v Praze, popraven v Terezíně 2. 5. 45 spolu s 54 soudruhy ilegální organisace "Předvoj".

082. člen Odboje slezských junáků
Pach Vladimír
zatčen 4. 4. 45. Popraven 24. 4. 45 v Polském Těšíně.

083. rádce 1. oddílu Junáka v Táboře
Pavlásek Vladimír
popraven za Heydrichiády pro přechovávání zbraní 1942.

084. člen SPJ v Kolíně
gen. Pavlík Antonín
vedoucí ilegální organisace Obrana národa zatčen gestapem, ubit ve vyšetřovací vazbě 1942. Podle jiné zprávy zatčen v červnu 1943 a po boji s gestapákem volil smrt, aby nevyzradil spolupracovníky. Podle třetí verse byl popraven. Není vyloučeno, že se jedná o dvě oběti shodného jména.

085. junák z Uherského Hradiště
Perůtka Evžen
pro odbojovou činnost popraven v Breslau 27. 11. 42.

086. člen Spartakových skautů práce ve Dvoře Králové
Pflejgr Josef, 1908
zatčen z politických důvodů gestapem a popraven v Drážďanech. 13. 9. 44.

087. junák z Hranic, naposledy v 28. OS "Pobečvané"
Pírek Jindřich
zatčen a popraven pro velezradu.

088. skaut DTJ z Val. Meziříčí
Podzemný Jaroslav
vyznamenání
byl činný v odboji. Zatčen a popraven 7. 5. 42. Byl vyznamenán čsl. válečným křížem in memoriam č. m. 39369 a vyznamenáním za odboj 1939 - 45.

089. člen 22. odd. Junáka v Praze
Pokorný Karel, 1925
popraven na Pankráci se svou matkou "za přechovávání osob Říší nepřátelských"

090. skaut z Frenštátu
Prenč Otakar, 1913
poručík čsl. armády, zatčen 1942 a po třech měsících popraven 8. 1. 43 pro organisování odboje.

091. člen 3. odd. Junáka v Domažlicích
Procházka Jan
popraven pro odbojovou činnost 1940.

092. skaut z Prahy XIX
Rab Josef
popraven 1940 pro velezradu.

093. člen Junáka v Rokycanech
Racensberger František, 191
9 pro ilegální činnost popraven 18. 3. 44 v Drážďanech.

094. skaut z Prahy
Rapp Adolf, 1916
zatčen gestapem pro ilegální činnost - člen čety Zikovy, popraven 8. 2. 43 Plötzensee.

095. člen 1. odd. Junáka Ostrava
Rotter Milan
člen Odboje slezských junáků, zatčen 3. 4. 45. v Ostravě. Popraven koncem dubna 45 v tehdejším Polském Těšíně.

096. sborový vůdce v Ivančicích
Růžička Hynek
činný v odboji, popraven 16. 6. 42 v Kounicových kolejích pro přechovávání zbraní.

097. junák střediska Holice v Čechách, odd. Vysoké Chvojno
Rybný Zdeněk, 1925
učeň, zámečník opravoval zbraně, popraven za Heydrichiády na zámečku v Pardubicích.

098. sborový vůdce Junáka v Ostrově - Svinov, zakladatel Junáka ve Svinově
Ryš František
po okupaci odešel do Polska a SSSR. Jako příslušník I. čsl. armádního sboru poslán domů jako parašutista, byl vypátrán, zatčen a 29. 5. 42 v Brně popraven.

099. zpravodaj Junáka Svinov
Ryš Rudolf
opatřoval zprávy svému bratrovi Frant. Ryšovi a všemožně ho podporoval. Byl popraven 29. 5. 42 v Brně. Údajně vyzradil celou skupinu svého bratra gestapu.

100. vůdkyně dívčího oddílu Junáka ve Svinově
Ryšová Anna
podporovala svého manžela Františka Ryše, který plnil své vojenské povinnosti jako parašutista z SSSR. Po vypátrání zatčena a popravena v Brně spolu s manželem a jeho bratrem.

101. skaut
štkpt. Řihák Karel
popraven 1945. Podrobnosti nejsou známy.

102. skautský vůdce v Opavě a v Praze
PhMr. Schiedeck Otakar
lékárník, zatčen gestapem pro odbojovou činnost a popraven 8. 2. 43.

103. skaut z Ostravy
Schindler Jan
popraven za činnost v odboji slezských skautů koncem dubna 1945 v tehdejším Polském Těšíně.

104. vůdce 1. odd. Junáka v Benešově
Sirový Jaroslav, 1901
učitel, pro ilegální činnost zatčen v 8.44, 18. 10. odsouzen k trestu smrti a 13. 12. 44. popraven. Pamětná deska na II. ZDŠ v Benešově.

105. junák plzeňské Stopy
Skolek Zdeněk
zatčen pro ilegální činnost a popraven v Drážďanech.

106. vedoucí 5. odd. Junáka v Ostravě a okresní zpravodaj
Skotnica Vladimír
popraven pro ilegální činnost 27. 8. 42 v Berlině.

107. člen 2. odd. Junáka v Rokycanech
Slabý Josef, 1922
zatčen pro ilegální činnost. Popraven 18. 8. 44 v Drážďanech.

108. člen roverského oddílu v Litovli
Sova Dušan
popraven 1944 v Praze pro přechovávání parašutistů.

109. člen Junáka v Napajedlích
Strnadel Bohuslav
pro ilegální činnost zatčen a popraven v Breslau 17. 9. 1943.

110. náčelník zemské skautské rady pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě
div. gen. Svátek Oleg
byl popraven za Heydrichiády.

111. rádce oddílu Junáka ve Vysokém Mýtě
Svoboda Jiří, 1923
činný v odboji, popraven 15. 4. 43 v Plötzensee.

112. člen 19. oddílu Táborníků v Olomouci
Svozil Bedřich, 1899
pracoval v odboji, zastřelen 3. 7. 42 v Kounicových kolejích.

113. skaut v Plzni, člen plzeňské Stopy
Šalda Miloslav
pro odbojovou činnost zastřelen ve věznici v Plzni 16. 4. 43.

114. skaut v Havlíčkově Brodě
Šantroch Vratislav
redaktor RP, pro ilegální činnost zatčen v únoru 1941 v Ostravě. V září 41 popraven v Praze Kobylisích.

115. člen Junáka v Praze XIX
Šídech František
za účast v odboji popraven 1940 pro velezradu.

116. člen Junáka ve Strakonicích
Šimák Arnošt
popraven 1944 v Rakousku, za pokus o přechod hranic s úmyslem vstoupit do čsl. armády.

117. bývalý vůdce Junáka
Šimsa Jaroslav, 1900
spolupracoval se Zikou. Popraven ve Stuttgartě 31. 8. 43.

118. člen SPJ v Jaroměři
Šmahel Alois
popraven 1942 za Heydrichiády.

119. vedoucí oddílu Vlčat Litovel
Šnéberk Ctirad, 1923
popraven za výzvědnou službu v Brně, v Kounicových kolejích 4. 10. 41. Podle jiné zprávy v roce 1942.

120. člen 56. oddílu Junáka v Praze Radlicích
Štefan Jaroslav
za provedenou sabotáž zatčen, popraven sekerou na Pankráci.

121. skaut 5. odd. Junáka Sl. Ostrava, později ředitel školy a okr. škol. inspektor a člen SPJ v Moravských Budějovicích
Štěrba Oldřich, 1902
zatčen pro odbojovou činnost. Popraven 16. 7. 42 v Brně, Kounicových kolejích.

122. člen SPJ Jaroměř
Šubrt Stanislav
popraven pro organisování vojenského odboje.

123. člen odd. OS v Praze, jeden z prvých skautů
Šváb Karel
popraven gestapem za odbojovou činnost.

124. člen Junáka v Orlové
Tlalka Mirko
popraven v Čes. Těšíně pro odbojovou činnost.

125. člen a spoluzakladatel Junáka v Jaroměři.
Tylš Josef
popraven pro ilegální činnost

126. vedoucí 1. odd. Junáka Domažlice
Vavroušek Vilém, por.
popraven 1942 za Heydrichiády.

127. člen SPJ Zbraslav
kpt. Vejvoda Bohumil
člen odbojové skupiny Obrana národa. Zatčen a popraven 1. 4. 43 v Berlině - Plötzensee.

128. člen 2. odd. Junáka v Chocni
Vodička Jarolslav
činný v odbojové skupině vysokomýtského studentstva popraven 18. 6. 43 v Drážďanech.

129. člen 3. odd. Junáka v Domažlicích
Vojtěch Láďa
zatčen pro podporu osoby hledané gestapem. Popraven 1940 v Drážďanech.

130. člen 55. odd. Junáka Praha Strašnice
Vojtěchovský Miroslav
byl popraven pro odbojovou činnost. Víc není známo.

131. člen 2. odd. Junáka v Chocni
Vondráček Jaroslav
činný v odboji vysokomýtského studentstva popraven 18. 6. 43.

132. skaut 3. odd. v Domažlicích
Waldheger Václav
při zatýkání gestapem si vzal život v rozvodně vložením ruky do pasů vysokého napětí.

133. místopředseda SPJ ve Vysokém Mýtě
plk. Ing. Závada Bohuslav, gen. in mem.
ruský legionář z I. odboje, člen ilegální organisace důstojníků popraven v Plötzensee 26. 8. 42.

134. znojemský skaut
Zelený Alois
odvlečen gestapem a když nepromluvil umučen 21. 4. 45 v Brně Medlánkách.

135. skautský vůdce v Praze XIX
Zika František, 1916 (1918)
za organisaci odboje popraven na Pankráci pro velezradu 8. 2. 1943. Podle jiné zprávy již 1940.

136. skaut z Ostravy
Ziznar Bohumil
popraven za ilegální práci v Odboji slezských skaut v dubnu 1945 v tehdejším Polském Těšíně.

137. skaut v Plzni
Zvoníček Václav
konstruktér ve Škodových závodech v Plzni popraven pro ilegální činnost a sabotáže.

138. člen 1. odd. Junáka v Mikulově
Živný Stanislav
byl činný v odboji. Zatčen již v r. 39, vězněn v Brně, Vratislavi, znovu v Brně. Utekl, ale byl vypátrán, zastřelil jednoho gestapáka, druhého zranil. Sám zraněn, po vyléčení v Berlině odsouzen a popraven 6. 8. 43. Jiný pramen popravy 6. 4. 44.

139. člen 3. odd. Junáka Domažlice, okrskový instruktor
JUDr. Žlábek Antonín
pro odbojovou činnost popraven v Drážďanech 1940.

140. junák naposledy v Košicích
Žůrek Stanislav
pomáhal parašutistovi Františku Ryšovi, který byl jeho synovcem. Popraven krátce po br. Ryšovi v Brně 1942.