Rekapitulace
Při ukončení pátrání po obětech druhé světové války a nacistické okupace k 5. 4. 1985 bylo zjištěno a ověřeno celkem 565 obětí z řad Junáka v českých zemích.
Rozdělení do jednotlivých skupin nebylo vždy jednoznačné. Například příslušník čsl. zahraniční armády (IV) byl shozen jako parašutista, pracoval v partyzánské skupině (III) - byl chycen a popraven (I) nebo umučen v koncentračním táboře (II). V podobných případech oběť zařazena podle nejdelší a nejzávažnější činnosti a podle charakteristiky našich pamětníků a ČSPB v místě.
Podle tohoto rozdělení bylo z řad Junáka
popravených 140
umučených v KT a věznicích 257
padlých partyzánů 14
padlých příslušníků čsl. zahraniční armády a armád spojenců protihitlerovské koalice 43
padlých při Pražském povstání, SNP a při povstání a osvobozovacích bojích na celém území ČSR 111
V seznamech obětí nejsou uvedeny případy, které se zatím nepodařilo objasnit.
Jakékoli doplnění údajů, eventuelní opravy, jakož i další ověřené oběti z řad bývalých junáků ohlaste na adresu zpracovatele:
Ing. Antotní Vémola
Palackého 813
Holešov
769 01