Junák v okupaci
A. Vémola
Díl I.
Oběti života


Náčelníku československého Junáka
bratru RNDr. Rudolfu Plajnerovi
věnuje
autorský kolektiv
k 5. 4. 1985


Děkuji touto cestou všem sestrám a bratřím ze všech koutů ČSR za to, že přispěli průzkumem a zprávou ze svého okolí o činnosti junáků a obětech nejvyšších - obětech života ze svých řad.

Především však patří dík našemu Tátovi profesoru RNDr. Rudolfu Plajnerovi.

Jeho byla myšlenka zachytit i tuto etapu historie Junáka, on dal podnět k práci a sám mnoho pro zdar díla vykonal. "Byl při tom" od začátku do konce. Ve své příslovečné skromnosti však nepokládal "za správné ani poctivé", aby byl uveden na titulní straně jako autor. Podle § 7 junáckého zákona mi nezbylo než uposlechnout!

Fotodokumentaci provedl převážně

br. MUDr. Milan Vacek - Šaman

na výtvarné práci se podílel

br. Josef Bíbr - Bikin, br. Pluto a br. Dušan Odehnal - Sam.

Část starých dokumentů souběžně prostudoval

br. Stanislav Březík - Stan.

Ing. Antonín Vémola v. r.