Závěr
Ústředí Junáka odhadlo v roce 1946 počet obětí života z řad junáckých na šest set.
Tento počet se po skončeném průzkumu a ověření všech případů prokazuje jako reálný a skutečnost byla pravděpodobně ještě o něco vyšší.
V pátrání bude pokračováno. Nutno se však smířit s tím, že seznamy obětí již nikdy nebudou úplné. To by se nebylo podařilo ani bezprostředně po osvobození a s narůstajícím časovým odstupem se stává pátrání stále obtížnějším.
Vzhledem k tomu bylo na místě přerušit pátrání k dnešnímu dni a sestavit smutný výčet obětí.
Národní hrdinové žijí a budou žít ve vědomí lidu. Aby však nebylo zapomenuto ani těch drobných hrdinů z řad Junáka, jejichž jména již většinou upadla v zapomenutí a i v době živých událostí byla známa jen úzkému okruhu rodiny a bratrskému kolektivu spolupracovníků a spolubojovníků v místě, k tomu je zamýšleno toto memento.